Strava je vydávána na základě čipu. Čip vydává vedoucí ŠJ proti záloze 100,- Kč.

Funkční a nepoškozený čip na konci školního roku odevzdají pouze 9. ročníky, záloha jim bude vrácena. Pokud strávník ukončí stravování, je povinen vrátit čip do 30 dnů od zrušení stravy. Po uplynutí této doby bude čip vyřazen z evidence jako ztracený a záloha se strávníkovi nevrací. Případnou ztrátu čipu nebo jeho nefunkčnost je strávník povinen ihned nahlásit vedoucí ŠJ, kde mu bude opět proti záloze 100,- Kč vydán nový čip.