Obědy ve školní jídelně se vydávají v době 11:55 - 14:00 hod. na čip ke stravování. Výdej obědů do jídlonosičů je možný při neinfekčním onemocnění mimo hlavní výdej, tj. v době 11:10 - 11:35 hod. popř. ve 13:45 - 14:00 hod.