V době nepřítomnosti ve škole žák a zaměstnanec nemají nárok na finančně zvýhodněnou stravu dle školského zákona, proto musí oběd odhlásit den předem nejpozději do 13:30 hod. osobně, na terminálu nebo telefonicky na č. 596 312 003.

V případě neodhlášení stravy, může škola strávníkovi naúčtovat plné nedotované stravné ve výši 55,- Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 7 mají na oběd nárok žáci, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv žáci v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina.

Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude v plné výši 55,- Kč. Vrácenky za odhlášené obědy se vracejí odpočtem od stravného. Při onemocnění žáka si může sourozenec nebo rodič 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče.

Zpracovala: Žaneta Sobelová, vedoucí školní jídelny