Vážení strávníci,

od 1. 4. 2016 dochází ke zvýšení ceny za oběd ve školní jídelně o 1,- Kč z důvodu zvýšení nákladů.

Děkujeme za pochopení.

 
 
Platí strávník
Finanční norma
Žáci 7 - 10 let
23 Kč
23 Kč
Žáci 11 - 14 let
25 Kč
25 Kč
Žáci 15 a více let
26 Kč
26 Kč
Zaměstnanci ZŠ Majakovského
(doplatek FKSP 8,-  Kč)
18 Kč
26 Kč
Zaměstnanci ZUŠ
(doplatek FKSP 15,- Kč potraviny
dopl. organizace 25,- Kč režijní náklady)
15 Kč
26 Kč
Důchodci ZŠ Majakovského  (dopl. FKSP 8,-  Kč, neplatí věcnou režii)
44 Kč
26 Kč
Důchodci města Karviné
(neplatí věcnou režii)
52 Kč
26 Kč
Cizí strávníci
55 Kč
26 Kč

 CENA OBĚDA PRO CIZÍ STRÁVNÍKY ČINÍ:

Potraviny
26 Kč
Režijní a mzdové náklady
26 Kč
Zisková přirážka
3 Kč
CELKEM
55 Kč

Zpracovala: Žaneta Sobelová, ved. ŠJ

Dne 31.12.2017

Mgr. Roman Hamrus, ředitel ZŠ a MŠ