Vážení strávníci,

od 1. 4. 2016 dochází ke zvýšení ceny za oběd ve školní jídelně o 1,- Kč z důvodu zvýšení nákladů.

Děkujeme za pochopení.

 
 
Platí strávník
Finanční norma
Žáci 7 - 10 let
23 Kč
23 Kč
Žáci 11 - 14 let
25 Kč
25 Kč
Žáci 15 a více let
26 Kč
26 Kč
Zaměstnanci ZŠ Majakovského
(doplatek FKSP 8,-  Kč)
18 Kč
26 Kč
Zaměstnanci ZUŠ
(doplatek FKSP 15,- Kč potraviny
dopl. organizace 25,- Kč režijní náklady)
15 Kč
26 Kč
Důchodci ZŠ Majakovského  (dopl. FKSP 8,-  Kč, neplatí věcnou režii)
44 Kč
26 Kč
Důchodci města Karviné
(neplatí věcnou režii)
52 Kč
26 Kč
Cizí strávníci
55 Kč
26 Kč

 CENA OBĚDA PRO CIZÍ STRÁVNÍKY ČINÍ:

Potraviny
26 Kč
Režijní a mzdové náklady
26 Kč
Zisková přirážka
3 Kč
CELKEM
55 Kč

Zpracovala: Žaneta Sobelová, ved. ŠJ

Dne 31.12.2017

Mgr. Roman Hamrus, ředitel ZŠ a MŠ

V době nepřítomnosti ve škole žák a zaměstnanec nemají nárok na finančně zvýhodněnou stravu dle školského zákona, proto musí oběd odhlásit den předem nejpozději do 13:30 hod. osobně, na terminálu nebo telefonicky na č. 596 312 003.

V případě neodhlášení stravy, může škola strávníkovi naúčtovat plné nedotované stravné ve výši 55,- Kč

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 7 mají na oběd nárok žáci, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv žáci v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina.

Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude v plné výši 55,- Kč. Vrácenky za odhlášené obědy se vracejí odpočtem od stravného. Při onemocnění žáka si může sourozenec nebo rodič 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče.

Zpracovala: Žaneta Sobelová, vedoucí školní jídelny

Obědy ve školní jídelně se vydávají v době 11:55 - 14:00 hod. na čip ke stravování. Výdej obědů do jídlonosičů je možný při neinfekčním onemocnění mimo hlavní výdej, tj. v době 11:10 - 11:35 hod. popř. ve 13:45 - 14:00 hod.

Vážení rodiče,
 
rádi bychom Vám nabídli možnost stravování Vašich dětí ve školní jídelně ZŠ Majakovského.
Žáci naší školy mají nárok na státem dotované stravné, kdy vy platíte pouze cenu potravin, což dělá
      • pro 1.-4.třídu 22,- Kč
      • pro 5.-8.třídu 24,- Kč
      • pro 9.třídu 26,- Kč
Další náklady (mzdové a režijní) spojené s výrobou jídel platí stát. Máte tedy možnost využít této nabídky a mít pro své dítě levný a kvalitní oběd. Vaše dítě dostane polévku, hlavní chod, nápoj, salát, popř.ovoce a občas i něco dobrého na zoubek (müsli tyčinku, moučník, puding, šlehaný tvaroh s ovocem, nanuk). Pokud máte doma většího jedlíka, vždy si může přidat polévku, omáčku s přílohou i salát.
 
Dítě si může vybrat ze dvou druhů jídel, může si vybrat slazený i neslazený nápoj. Jídla připravujeme vždy ten den z čerstvých a kvalitních surovin, dbáme na různorodost stravy ( různé druhy masa a ryb, různé přílohy, bezmasá jídla a jednou týdně i sladké jídlo), často dětem děláme různé čerstvé zeleninové saláty.
 
Nabízíme především klasická jídla, která znají, která mají rády, ale mohou také vyzkoušet jídla z netradičních surovin (pohanka, jáhly, cizrna, kuskus). Zapojili jsme se do projektu „Škola plná zdraví“ s firmou Bonduelle a odebíráme velmi kvalitní zeleninu, ze které jídla připravujeme a pro děti z 1.stupně připravujeme soutěž, kdy dětí za snědený oběd dostanou bondík (razítko) a za nasbírané bondíky dostanou dárečky.
 
Naší prioritou je vařit dětem chutné obědy, kdy samozřejmostí je splnění veškerých hygienických a stravovacích norem. Vy i Vaše dítě máte možnost si jídla objednávat přes internet. Můžete tedy velmi snadno zjistit, nebo si zkontrolovat, co si Vaše dítě vybralo. Dále nabízíme možnost stravování pro cizí strávníky a důchodce.
 
Veškeré dotazy Vám velice ráda zodpoví vedoucí školní jídelny, tel. 596 312 003.
V případě zájmu jsme tady pro Vás.
 
Žaneta Sobelová, ved. ŠJ
Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Strava je vydávána na základě čipu. Čip vydává vedoucí ŠJ proti záloze 100,- Kč.

Funkční a nepoškozený čip na konci školního roku odevzdají pouze 9. ročníky, záloha jim bude vrácena. Pokud strávník ukončí stravování, je povinen vrátit čip do 30 dnů od zrušení stravy. Po uplynutí této doby bude čip vyřazen z evidence jako ztracený a záloha se strávníkovi nevrací. Případnou ztrátu čipu nebo jeho nefunkčnost je strávník povinen ihned nahlásit vedoucí ŠJ, kde mu bude opět proti záloze 100,- Kč vydán nový čip.