SUMMERTIME

 

UNEXPECTED JOURNEY...

I letos se naše třída vydala na školní výlet. Jelikož jsem skvělá parta, užili jsme si spoustu legrace a obohatili se navzájem o krásné vzpomínky. Bylo to prostě COOL…  

 

MEDICÍNA V PRAXI

V květnu byla naše třída pozvána na exkurzi do Nemocnice s poliklinikou v Karviné Ráji. Vyzkoušeli jsme si, jak správně provádět resuscitaci, měřili jsme si tlak, testovali jsme si vlastní zrak a nacvičovali správnou techniku mytí rukou. Vyzkoušeli jsme balanční pomůcky pro cvičení při onemocnění pohybového aparátu. Proběhla také soutěž v převlékání lůžek. Nemocniční asistenti nejprve žákům vše vysvětlili a poté je rozdělili do skupin, které mezi sebou vzájemně soutěžily. Nutno podotknout, že se svého úkolu zhostili všichni skvěle. Velmi zajímavou součástí byla prezentace radiologického asistenta, který žáky seznámil nejen s obsahem daného povolání, ale ukázal jim také zajímavé rentgenové snímky. Navštívili jsme hematologické oddělení, kde nám sestřička ukázala prostory pro odběry krve a vysvětlila, jak odběr při dárcovství probíhá. Poslední zastávkou byl improvizovaný operační sál a umělá ledvina.

Celé dopoledne se nám velmi líbilo a odcházeli jsme obohaceni o spoustu nových informací. Uvědomili jsme si také, jak zodpovědná a obětavá profese lékařů a sestřiček je.

Děkujeme všem zaměstnancům nemocnice za skvěle připravený program a přejeme jim hodně úspěchů v jejich nelehkém životním údělu.

 

PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

 

Don Quijote de la Ancha

Divadlo Klauniky Brno popisuje tuto svou nehranější inscenaci slovy: „Představení, které prodlužuje život“. V plném sále Městského domu kultury v Karviné na nás čekalo představení plné mystifikace, humoru a nadsázky. Tradiční donquijotovské téma se mísilo s myšlenkami Jana Amose Komenského. Dvě hlavní postavy – 2,83m vysoký profesor španělského jazyka a literatury, hrající Dona Quijota, a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, hrající Sanchu – na pódiu rozehrály doslova koncert plný smíchu, veselí, nečekaných zvratů a komických situací. Zbylé postavy (pasováček, princezna Dulcinea…) vytvořili vybraní diváci z hlediště. I to nemalou měrou přispělo k atraktivitě, spontánnosti a příznivému přijetí této hry na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu.

 

Klimatické změny – jaká budoucnost nás čeká?

Co je to globální oteplování? Jaký vliv mají na změnu našeho klimatu „klimatické extrémy“, „skleníkový efekt“, „tání ledovců“, „zvyšování hladiny moří“, „deforestace“, „desertifikace“ aj. Prostřednictvím fulldomové scény Mobilního planetária jsme se všichni společně ponořili do velkolepých prostředí krajin a virtuálních scén. Dozvěděli jsme se informace týkající se povětrnostních podmínek a meteorologických jevů k této aktuální problematice. Promítání na kupolové ploše Mobilního planetária bylo úchvatným zážitkem a přimělo nás k zamyšlení nad budoucnostní naší planety.

„Budoucí generace nám neodpustí, že jsme zničili jejich poslední šanci na přežití.“ J. –Y. Cousteau.

 

Etnické hudební nástroje

Signalizace, bubnování, hvízdání a napodobování zvuků přírody stály na počátku zrodu něčeho, čemu dnes říkáme hudba. Ta provází člověka od nepaměti, je součástí každého etnika. Hudební nástroje se nejprve vytvářely z kůže, kostí, šlach, rohů, přírodních materiálů jako dřevo či tráva. Etnické hudební projevy nalezneme všude na světě. Na dnešní knihovnické lekci jsme se dozvěděli pár bližších informací o etnických hudebních nástrojích a zemích, z nichž pocházejí. Seznámili jsme se např. se zvukem trombity, španělských kastanět, keltského bodhranu, řecké buzuki, zurny či australského didgeridoo. 

 

Slavné dvojice

 

 

Slavné dvojice nás obklopují nejen na filmovém plátně, v hudbě, literatuře, divadle. Učí nás svým příkladem lásce, statečnosti, odvaze či houževnatosti. Provázejí nás celým životem od našeho nejútlejšího mládí. I my jsme si na dnešní knihovnické lekci připomněli některé z nich.… např.: Spejbla a Hurvínka, Macha a Šebestovou, Křemílka a Vochomůrku, Pata a Mata, Toma a Jerryho, Evu a Vaška, Rytmuse a Tinu, Eminema a Rihannu, Tomáše Kluse a Richarda Krajča, z literárních děl Romea a Julii, Petra a Lucii, Edwarda a Bellu, Krysaře a Agnes, zfilmovanou podobu Erbenovy Kytice či Máchova Máje, film Pomáda, Hříšný tanec… 

 

 

Vlak do Chatanoogy…

 

 

 

Hodiny ve stanici právě odbíjejí jedenáctou. Všichni již sedíme na svých místech v kupé a netrpělivě očekáváme znamení výpravčího k odjezdu. A už je to tady. Na peróně zní známý zvuk píšťalky, lokomotiva se šine vpřed a nás čeká cesta plná dobrodružství a hudebních zastávek. Náš vlak se pohybuje jednou v rytmu swingu, podruhé zní písně Jaroslava Ježka. Vlakové menu nám nabízí i ochutnávku známých melodií z muzikálu Cats, Jesus Christ Supesrtar, písně z filmu My Fair Lady, Sestra v akci, Starci na chmelu…

A už jsme na místě. Šarmantní průvodkyně nás vítá ve stanici Chattanooga…

 

 

Děkujeme všem účinkujícím a jejich pedagogickému vedení za krásný kulturní zážitek.

 

 

 

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY

8.A - Zdravá 5
8.A - Zdravá 5 8.A - Zdravá 5

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

 

Vánoční večírkování…

Dnes jsme společně strávili příjemné vánoční chvilky u stromečku ve školním klubu a zlehka jsme se navnadili na blížící se Vánoce. Vyladili jsme si chuťové pohárky ochutnávkou domácího cukroví, rozbalili drobné dárečky, některé inspirovala hudba i k tanci, jiní si povídali u šálku dobrého čaje. Krásná atmosféra naší třídní „rodiny“ zůstane navždy v našich vzpomínkách.

Svět techniky

V pátek 11. prosince jsme se společně vydali na exkurzi do Světa techniky v Dolní oblasti Ostravy-Vítkovic. Vůně popcornu nás lákala již od dveří a příjemně navodila atmosféru ztemnělého kina, napjatého očekávání a těšení se na úžasný „filmový“ zážitek. Milá lektorka nás provedla vývojem světa filmu od nejstarších dob až po dnešní současnost. Dozvěděli jsme se, co byla laterna magika, zoetrope, který jsme si následně vyrobili. Zjistili jsme, jak fungoval stroboskop a kinematograf. Připomenuti byli T. A. Edison, bratří Lumiérové, první produkční studio Black Maria a další. Shlédli jsme „první filmový polibek“, ukázky z filmů, např. „Upír z Nosferatu“ i dokonalé vizuální zázraky Gerogese Meliése. Každý si vytvořil svůj jednoduchý animovaný film, ve skupinkách jsme se na chvíli ocitli v roli filmového střihače a pomocí tabletů tvořili krátké filmové skeče obsahující stop trik. Vymezený čas uběhl jako voda a my jsme se plni dojmů vydali na prohlídku zajímavých expozic a také na Science show, kde jsme prožili efektní adrenalinový zážitek, plný výbuchů a nečekaných chemických reakcí. Jistě se sem rádi vydáme i s rodiči.

 

Legendy rockové hudby

„They tried to make me go to rehab and I say no, no no…“ zpívá Amy Winehouse v jednom ze svých největších hitů.Drogy, alkohol, zběsilý životní styl, odvykací kůry, opakovaná léčení… to vše mají společné zpěváci, o nichž jsme se dozvěděli na besedě v knihovně. Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morisson, Jimi Hendrix, John Lenon,. Ti všichni, včetně nedávno zesnulé Amy Winehouse, jsou řazeni do tzv. Forever 27 Club, tj. skupina zpěváku, jejichž život skončil nečekaně v 27 letech. Mezi další legendy rockové hudby s fenomenálním talentem a pohnutým osudem patřili Elvis Presley, John Lennon, ale i český zpěvák Jiří Schelinger. Barvité portréty umělců dokreslovaly ukázky z jejich tvorby. Znělo Cry baby Janis Joplin, kultovní Imagine Johna Lennona, psychedelick rock, grunge styl Cobainovy Nirvany i fenomenální kytarové umění Jimiho Handrixe. I přes svůj krátký život se dokázali navždy zapsat do dějin hudby. Zůstali „forever young…“.

 

Příprava občanů k obraně státu – bezpečnost jako předpoklad svobody a prosperity

Cílem snadnější orientace žáků v základních otázkách obrany státu vycházejících z upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (od 1. 1. 2013), je vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, podněcovat je k tvořivému myšlení a logickému uvažování, vychovávat je jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které umějí nejen uplatnit svá práva, ale zároveň i naplnit povinnosti.

Pro praktické seznámení se s problematikou obrany státu jsme využili prezentační program „Příprava občanů k obraně státu (POKOS), se kterým zástupci Ministerstva obrany navštěvují základní školy. Dne 19. 11. 2015 jsme se proto setkali na ZŠ Školská v Karviné s příslušníky Armády České republiky, kteří vhodnou formou vysvětlovali žákům řadu otázek týkajících se obrany státu, historie a tradic naší armády či řešení krizových situací. Prezentace pro žáky 2. stupně se odehrála přímo v prostorách školy, což zvýšilo emocionální prožitek všech zúčastněných. Vojáci vysvětlovali poslání Armády České republiky, vyprávěli o působení armády v zahraničních operacích a misích, a to vše na základě osobních zkušeností. Všichni si se zájmem prohlédli vojenskou výstroj, zajímavé byly praktické ukázky zdravotníků, chemiků a dalších odborníků. Touto zábavnou cestou byly zprostředkovány všem přítomným informace, ke kterým by se jinak nedostali.

Prezentační akce Armády ČR, pořádaná Ministerstvem obrany v součinnosti s Krajským vojenským velitelstvím a konkrétním útvarem na vybrané ZŠ Školská, byla bezesporu velmi přínosná a motivační ke kvalitní účasti na demokratické společnosti a pro plnění úkolů obrany státu.

 

Na výletě v i-světě

V pátek 23. 10. jsme se společně vydali na výlet. Vypravili jsme se do světa, který pulzuje všude kolem nás. Do světa, jenž nás obklopuje a jehož jsme integrální součástí. Prožili jsme seznámení, lásku, radosti i trápení všedního života. Na návštěvu do i-světa nás pozvali herci pražského Divadla Metro, které využívá ke ztvárnění svých vizí současného světa různých prvků pantomimy, černého divadla, výtvarného umění, tance a hudby. Ukázalo nám, jak dnešní moderní komunikační technologie řídí naše osudy…

Motto:

„Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“         

Albert Einstein

 

Animovaný film

Co je to vlastně film? Jak dlouhý je filmový pás? V čem spočívá práce animátora? Jak vznikne animovaný film? Jak se do filmu dostane zvuk? Dá se na plátně „oživit“ třeba kapesník nebo hodiny? Na tyto otázky i spoustu dalších jsme postupně nalézali odpovědí díky poutavé přednášce, kterou pro nás zorganizovala Městská knihovna Karviná. Setkali jsme se se známými postavičkami z našich dětských let, např. Machem a Šebestovou, Karafiátovými Broučky, ale také s postavami světového animovaného plátna, např. s postavičkami Tima Burtona, Walta Disneyho, aj. Z českých významných animátorů byla připomenuta Hermína Týrlová, Zdeněk Miler a Břetislav Pojar. Měli jsme také možnost rozparádit původní promítačku a shlédli jsme jedny z prvních animovaných filmů.

 

Simply the BEST