DEN ZEMĚ

Zúčastnili jsme se Dne Země pořádané městem Karviná a skvěle si slunečné dopoledne strávené na Masarykově náměstí užili.

Den Země
Den Země Den Země

BOX THEATRE

 SVĚT TECHNIKY - DOV

17.12.2015

EXKURZE - SVĚT PŘÍRODY

Hlavním tématem naší exkurze byla příroda. Ve Světě přírody, a jeho jedenácti různých oblastech, se děti měly naučit lépe chápat svět kolem sebe. Z "Oázy železa", odkazující na historii Ostravy jako města těžkého kovu a sousedních železáren, přes "Faunu", "Strom", "Člověka", "Vesmír" až po "Energii", "Světlo" a "Elektrickou energii": jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem každodenním životě. Mohly se zde naučit porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, se kterými si mohly manipulovat vlastníma rukama a pomocí mediálních stanic.

Děti mohly vyšplhat na obrovský strom, lovit ryby pomocí sonaru, stejně jako delfíni, zjistit, odkud pochází energie, kterou používají každý den. Učily se o životním cyklu hvězd, stejně jako o koloběhu vody na naší planetě, nechají jiskry létat pomocí Wimshurstova stroje a nechají letouny létat v kruhu pomocí světelné energie. Poprvé se setkaly s jevy, kterým pak lépe porozumí ať už ve výuce fyziky, chemie, biologie nebo i v běžném životě. Exkurzi obohatilo také 3D promítání o dinosaurech a Science show – chemické pokusy zábavně a hrou.

V přiložené video-koláži můžete vidět, jak si to děti užily.

Mgr. Marcela Litomyská