Jako každoročně se i letos naši žáci zapojili do sběrové soutěže kaštanů a žaludů. Celkem nasbírali 227 kg. Všem, kteří se zapojili, děkujeme.

Výsledky po jednotlivých třídách:

 3.A  80  1.
 5.A  42  2.
 1.A  35  3.
 6.A  29  4.
 7.A  20  5.
 4.A  16  6.
 2.A  13  7.

Jako každoročně i letos podpořme charitativní akci pro dětskou hematoonkologii v Praze Motole. Jak? Stačí vyrobit jakoukoliv vánoční ozdobu, kterou zpříjemníte pobyt dětem v nemocnici. Ozdoby budeme vyrábět ve škole, popř. můžete i s rodiči, či prarodiči doma. Vše vyrobené splečně zabalíme a odešleme 15. 11. 2018 do Davony, která se pak postará o výzdobu. Předem děkujeme za spolupráci.

Více informací a inspirací najdete na stránkách Davony: Kreativní akce pro Motol 2018

Vnoce Motol 2018

Ve středu 18. 4. 2018 se třída 6. A vydala do Městského domu kultury na představení skupiny Jumping drums nazvané Rytmus v nás. Žáci se seznámili s různými druhy bubnů a naučili se, jak se na ně hraje, někteří dokonce přímo na pódiu (viz foto). Tento pořad je každoročně velice úspěšný a i letos se setkal s nadšeným ohlasem u dětí i učitelů.

Mgr. Beata Hanáková

rytmus

Naši RebeLOVÉ

 

 

Mikuláš 

 

Burza škol

„A je to tady. Jsme v devítce a čeká nás nelehký úkol. Máme si zvolit střední školu. Jak se ale v takovém moři nabídek zorientovat?“ Tak přesně na tuto otázku mohla pomoci odpovědět Burza škol pořádaná v Obecním domě Družba. Hlavní sál i balkóny překypovaly návštěvníky i zástupci středních škol, kteří se snažili oslovit co největší počet potenciálních uchazečů. Zpočátku byla ve vzduchu cítit nervozita, ale brzy se ukázalo, že hlad po informacích stud převážil. Žáci se vyptávali jednotlivých zástupců na spoustu informací, brali si letáčky a horečnatě mezi sebou diskutovali. Při zpáteční cestě byli plni dojmů, plánovali návštěvy Dnů otevřených dveří vybraných středních škol, podávání přihlášek a samozřejmě skládání přijímacích zkoušek.