Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně

Mgr. Pavlína Mojová

Konzultační hodiny: Úterý 14:15 – 15:30 nebo dle domluvy

Kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora při přípravě, zpracovávání a vyhodnocení plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrného opatření
 • evidence přihlášek žáků na střední školy, metodická podpora a spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při péči o žáky mimořádně nadané a talentované
 • spolupráce s třídními učiteli, asistentkami pedagoga a rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Metodik prevence

Mgr. Silvie Vlčková

Konzultační hodiny: Úterý 7:00 - 8:00 nebo dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Standardní činnosti školního metodika prevence:

 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce s výchovným poradcem a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce s výchovným poradcem při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce s organizacemi, které zajišťují odborné besedy v rámci primární prevence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Konzultační hodiny: Úterý 14:00 – 15:30 (sudé týdny) nebo dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Speciální pedagog

Mgr. Daniela Novotná

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti speciálního pedagoga:

 • vedení předmětu speciálně pedagogické péče na doporučení školského poradenského pracoviště
 • pomoc při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů