Přihlášky na SŠ

V prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání si může uchazeč podat 2 přihlášky. Na přihlášce uvede uchazeč dvě školy v pořadí podle svojí preference. Žáci obdrží kopii přihlášky od výchovné poradkyně, vyplní základní identifikační údaje uchazeče, obě školy v pořadí podle preference žáka, kód oborů a termín přijímacího řízení. Tuto kopii přihlášky odevzdá podepsanou zákonným zástupcem a žákem výchovné poradkyni do 8. 2. 2019. Škola vytiskne na přihlášku informace o uchazeči, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku a doplní název příslušných středních škol a kód oboru a podepsanou ředitelem školy předá uchazeči. Uchazeč odevzdává sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2019. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat potvrdit lékařem posudek o zdravotní způsobilosti.

Bližší informace ohledně přihlášek a přijímacího řízení na střední školy naleznete zde:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 

Mgr. Pavlína Mojová

Než se rozhodnu pro střední školu

Nemůžeš si vybrat školu? Nejspíš Ti chybí informace!

Pokusíme se nalézt odpovědi na otázky, které si klade nejeden žák:

 

 

• Znám své schopnosti a své slabé stránky?

• Jakou školu si mám vybrat?

• Má se vyučit nebo zkusit průmyslovou školu, jít na gymnázium?

• Proč mi učení "neleze do hlavy"?

• Mám skutečný problém, nebo jsem jen líny se učit?

• Co s tím vším mám dělat?

Chceš vědět ještě víc? Nelámej si hlavu sám a neváhej nás kontaktovat!

Školám nabízíme poradenství, informace a podporu v otázkách výběru studia v rámci besedy ve škole. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Beata Krausová, Mgr. Dana Pawlitková

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Nejedlého 591, Karviná-Ráj

tel. číslo: 597 582 370