Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Na ZŠ Majakovského funguje školská rada, která má tři členy, v novém složení od 1. 11. 2014:

Zástupce za rodiče: Dalibor Vlk 
Zástupce jmenovaný zřizovatelem: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA 
Zástupce za pedagogy:  Mgr. Silvie Vlčková 

 

Předsedou školské rady byly zvolena Mgr. Silvie Vlčková.