Dne 24.2.2018 se pořádalo okresní kolo v anglickém jazyce na ZŠ 1.Máje v Havířově. Naši školu reprezentovala Natálie Bartoszová a David Laštuvička. Byť jsme neobsadili přední příčky, David se umístil ve své kategorii na pěkném 7.místě. Oběma účastníkům moc děkuji.

Mgr. Marcela Litomyská

vsledky

Ve čtvrtek po vyučování se sešli vybraní žáci 1. - 8. tříd ve školním klubu, kde společně s vyučujícími českého jazyka strávili příjemné odpoledne plné poezie. Na závěr vystoupila i děvčata z tanečního kroužku T. Mayerová a M. Ferencová a jejich vystoupení bylo veselou tečkou recitační soutěže. Všichni byli za své výkony pochváleni a oceněni drobnými sladkostmi a ti nejlepší získali věcné odměny. Byli to tito žáci:

Tomáš Heligman - 1.A

Kristýna Němečková  - 2.A

Sára Porciatti - 3.A

Tomáš Palian - 4.A

Alexandra Serišová  - 5.A

Tereza Mayerová - 6.A

Jana Bardońová  - 7.A

Natálie Šafránková - 7.A

Bára Bojceňuková  - 8.B

Na naší škole probíhalo školní kolo astronomické olympiády v kategorii  G-H a v kategorii E-F.  Školního kola AO se zúčastnilo 12 žáků v kategorii G-H (6. - 7. ročníku) a 1 žák v kategorii E-F (8. – 9. ročníku). Žák, který získal 20 a více bodů se stal úspěšným řešitelem. V kategorii G-H z 12 žáků bylo 10 úspěšných řešitelů a 2 neúspěšní řešitelé. V kategorii E-F z 1 žák 8. ročníku byl neúspěšným řešitelem.

V kategorii G-H úspěšnými řešiteli byli žáci v tomto pořadí:

  1. – 3. místo: Jiří Boháč (7. B), David Juřička (7. B), Aleš Urbánek (7. B)  - 40 bodů
  2. – 5. místo: Jana Bardoňová (7. B), Filip Valentíny (7. B)                         - 39 bodů
  3. místo: Martin Jastrzembski (7. B) - 37 bodů
  4. – 8. místo: Matyáš Palian (6. A), Ondřej Siuda (6. A) - 36 bodů
  5. místo: Jakub Meisner (6. A)                                - 33 bodů
  6. místo: Adéla Zahradníková (7. B) - 27 bodů

Úspěšní řešitelé školního kola s 20 a více body postupují do krajského kola astronomické olympiády.

Všem úspěšným řešitelům školního kola AO blahopřejeme. 

Mgr. Renáta Procházková, Mgr. Petr Šupol        

Dne 13. 12. 2017 se na Majáčku konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zde se můžete podívat, jak soutěžící obstáli.

Jméno, třída

Jazyková část

Slohová práce

Celkem bodů

Umístění

Juříková Michaela,  9.B

9

8

17

1.

Jančová Monika,  8.B

9

7

16

2.

Kajzarová Marie, 8.B

9

6

15

3.

Valachová Tereza, 9.B

6,5

8,5

15

3.

Váĺková Veronika, 9.B

3,5

9

12,5

4.

Kloubková Nicola, 9.B

5

6

11

5.

Raszyková Nicola, 8.B

5

6

11

5.

Gorecki Michal, 8.B

2

3

5

6.

Žákyně M.  Juříková a M. Jančová postupují do okresního kola, kde budou 31. ledna 2018 reprezentovat naši školu. Blahopřejeme a držíme jim palce.

Za PK ČJ Mgr. Beata Hanáková

Během dvou pondělí za sebou, tj. 4. a 11.12. 2017 se naši žáci zúčastnili Memoriálu Ladislava Čermáka ve skoku vysokém.
Jak u dívek tak i u chlapců jsme s výkony spokojeni, a to že nás reprezentovali, za to jím patří dík. 
Poděkování patří zejména Nikole Ščotkové z 9.B, která byla úspěšná na výšce 130 cm.
Předvším chlapcům: Davidovi Habrdovi a Filipu Valentiny, kteří obsadili krásné 3. a 2 .m. v mladších žácích, ve výkonech 140 cm, což je úctyhodný výkon, David je teprve v 6.ročníku.
Také Jaroslav Konečný i Tomáš Gamrot nezklamali, a zopakovali si svá maxima, 150 cm a 140cm.
Všech dívkám i chlapcům díky.
Reprezentovali nás:Dívky: Katka Paluvová, Nikola Gelatková, Klára Pustayová, Klaudie Dudková, Michaela Juříková, Nikola Ščotková, Tereza Serišová, Chlapci: Tomáš Gamrot, Jaroslav Konečný,David Habrda, Filip Valentiny, Patrik Duch.
Mgr. Petr Šupol

skok