Dne 5. února 2015 proběhl v KSVČ Juventus v Karviné již 41. ročník okresního kola Olympiády v jazyce českém. V I. kategorii reprezentovaly naši školu Tereza Sztalmachová (8.A), která se umístila na 31. místě, a Barbora Pawlitová (9.A) skončila jako 33. V silné konkurenci 83 soutěžících si vedly dívky uspokojivě. Srdečně blahopřejeme.

Mgr. Zuzana Mangirasová, za PK ČJ