Během dvou pondělí za sebou, tj. 4. a 11.12. 2017 se naši žáci zúčastnili Memoriálu Ladislava Čermáka ve skoku vysokém.
Jak u dívek tak i u chlapců jsme s výkony spokojeni, a to že nás reprezentovali, za to jím patří dík. 
Poděkování patří zejména Nikole Ščotkové z 9.B, která byla úspěšná na výšce 130 cm.
Předvším chlapcům: Davidovi Habrdovi a Filipu Valentiny, kteří obsadili krásné 3. a 2 .m. v mladších žácích, ve výkonech 140 cm, což je úctyhodný výkon, David je teprve v 6.ročníku.
Také Jaroslav Konečný i Tomáš Gamrot nezklamali, a zopakovali si svá maxima, 150 cm a 140cm.
Všech dívkám i chlapcům díky.
Reprezentovali nás:Dívky: Katka Paluvová, Nikola Gelatková, Klára Pustayová, Klaudie Dudková, Michaela Juříková, Nikola Ščotková, Tereza Serišová, Chlapci: Tomáš Gamrot, Jaroslav Konečný,David Habrda, Filip Valentiny, Patrik Duch.
Mgr. Petr Šupol

skok