Již každoročně se zpěváčci naší školy pod vedením svých vyučujících připravují na vystoupení v pěvecké soutěži Vánoční zvoneček. Dne 16. prosince 2014 jsme se proto opět sešli ve školním klubu Kamarád, abychom společně prožili pár nevšedních okamžiků. Nezapomenutelné chvíle doslova rozjasnily tváře všech přítomných a rozzářily zvědavé dětské oči. O sváteční předvánoční ladění se postarali naši žáci, pěvecké sbory Skřivánků a milí hosté. Maminky potěšily všechny přítomné ochutnávkou čerstvě napečeného vánočního cukroví. Porota představuje vítěze jednotlivých tříd:

Anna Ferencová (1. ročník); Alexandra Serišová (2. ročník); Barbora Swatková (3. ročník); Jana Bardoňová (4. ročník); Monika Jančová (5. ročník); Natálie Bartoszová (6. ročník); Jana Gančarčíková (7. ročník)

Vážení rodiče, milé babičky a dědečkové, děkujeme za Váš zájem a za to, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Přejeme Vám a Vašim dětem hodně štěstí, zdraví a ať se všichni v novém roce opět sejdeme.

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Miluše Břenková

Pěvecká soutěž ...
Pěvecká soutěž zvoneček Pěvecká soutěž zvoneček