V průběhu měsíce dubna proběhlo školní kolo cizojazyčné soutěže v rámci udržitelnosti projektu Cizí jazyky - Otevřené dveře do EU. Soutěž nejdříve proběhla na škole a i přes velmi náročné přípravy na
akademii k 50. výročí naší školy dosáhli žáci skvělých výsledků. Městského kola se dne 26. 4. 2017 zúčastnili:
 
za AJ
Natálie Stenchlá 8. ročník
Natálie Bartoszová 8. ročník
 
za NJ 
Michaela Pištěláková 9. ročník
Kristýna Kašperková 9. ročník
 
Naše žákyně v německém jazyce byly opravdu skvělé a dosáhly výborných výsledků.
 
1. místo: Michaela Pištěláková
2. místo: Kristýna Kašperková  
 
Oběma děvčatům moc gratulujeme a těšíme se na další skvělé výsledky v oblasti jazyků :-)
 
Za PK NJ
Mgr. Pavlína Mojová

V únoru jsme Vás informovali o Štěpánu Bartošovi z 9.B a jeho matematickém úspěchu v okresním kole matematické olympiády. A dnes už víme, že Štěpán byl také úspěšným řešitelem krajského kola matematické olympiády, které se konalo v měsíci březnu. Z celkového počtu 85 úspěšných řešitelů obsadil 45. místo. Gratulujeme!

 

A to není jediný úspěch. Ve školním kole soutěže „Matematický klokan“ se umístil ve své kategorii na prvním místě a v této soutěži byl rovněž velmi úspěšný na okresní úrovni. V rámci okresu se bravurně umístil, se svým výsledkem v soutěži, na prvním místě. Rovněž gratulujeme! 

Ing. Monika Brandlová

Krajské kol...
Krajské kolo MO Krajské kolo MO

Dne 4. dubna 2017 se Aleš Urbánek (6.B), Martin Jastrzembski (6.B) a Nicola Kloubková (8.B) zúčastnili okresního kola matematické olympiády v Krajském středisku volného času Juventus v Karviné. Přestože ve školním kole matematické olympiády byli úspěšní, mezi úspěšné řešitele okresu se nezařadili. Ale to nevadí. I postup do okresního kola byl pro žáky úspěch. Třeba v příštím ročníku soutěže budou mít více štěstí.

Ing. Monika Brandlová

Okresní kol...
Okresní kolo matematické olympiády 2017 Okresní kolo matematické olympiády 2017

Dne 20. 3. 2017 se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Úkolem bylo vyřešit sadu příkladů různé obtížnosti. Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. V kategorii CVRČEK mohli žáci dosáhnout maximálně 90 bodů, v kategoriích KLOKÁNEK, BENJAMÍN A KADET 120 bodů. V tabulce jsou uvedeni nejlepší řešitelé školního kola Matematického klokana. Velká gratulace patří Štěpánu Bartošovi, který se v rámci okresu umístil se svým výsledkem na prvním místě. Štěpáne, ještě jednou, gratulujeme!

KATEGORIE CVRČEK

1.

Martin Němeček

2.A

50

2. - 3.

Sára Černá,

Roman Rozbroj

3.A

3.A

46

46

4.

Daniel Kukucz

3.A

44

KATEGORIE KLOKÁNEK

1.

Lukáš Sušila

5.A

95

2.

Lukáš Buchta

5.A

85

3.

Ondřej Siuda

5.A

79

KATEGORIE BENJAMÍN

1.

Martin Jastrzembski

6.B

61

2.

David Juřička

6.B

59

3.

Jan Nowrotek

6.B

57

KATEGORIE KADET

1.

Štěpán Bartoš

9.B

110

2. – 3.

Nicola Kloubková

Zdeněk Zima

8.B

9.B

62

62

4.

Šárka Malinowská

9.A

59

 

 Ing. Monika Brandlová

Dne 24. 3. 2017 se žák naší školy, Petr Humenjuk z 8.B, zúčastnil okresního kola v programování v kategorii „programovací jazyky žáci“. Účast v soutěži přinesla Péťovi velkou zkušenost, a především velkou radost z prvního místa. Odměnou byl diplom a věcný dárek. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších programátorských úspěchů.

Ing. Monika Brandlová

Okresní kol...
Okresní kolo soutěže v programování Okresní kolo soutěže v programování