Žákyně naší školy, Eliška Gelatková z 9.A, byla úspěšná ve školním kole matematické olympiády v kategorii Z9 a postoupila do okresního kola, které se konalo dne 19. 1. 2016 ve Středisku volného času Juventus v Karviné.

V okresním kole matematické soutěže se rovněž Elišce Gelatkové moc dařilo, zařadila se mezi úspěšné řešitele.

Blahopřejeme k úspěchu.

 

Ing. Monika Brandlová

Odměnili jsme žáky soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin. Porotě složené z řad žáků a pedagogů se nejvíce líbila fotografie žákyně Hanky Bednářové ze 4. A. Líbily se i jiné fotografické snímky, a to žáků Vojtěcha Brudného, Marie Brudné, Davida Juřičky, Lenky Juříčkové či Vojtěcha Luzara. Všichni tito žáci obdrželi Mikulášskou nadílku v podobě sladkostí a drobných cen.

Ing. Monika Brandlová

Foto z prázdnin
Foto z prázdnin Foto z prázdnin

I v letošním školním roce se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Byly pro ně připraveny různé netypické jazykové úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti o mateřštině, ale také důvtip a tvořivost. Soutěžící se také museli zamyslet nad zajímavým slohovým úkolem. Nejúspěšnějšími řešitelkami olympiády se staly Michaela Pištěláková (8. A) a Marie Malcherová (9. A). Obě děvčata postupují do okresního kola, které proběhne v Ostravě v únoru 2016.

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce.

Za PK ČJ Mgr. Zuzana Mangirasová

Poslední listopadové dopoledne na Majáčku bylo věnováno Dějepisné olympiádě.  „Fandové historie“ z řad žáků 8. a 9. ročníku se sešli v Učebně společenských věd, aby se vydali po stopách Lucemburků. Řešili rozmanité úkoly: například museli správně doplnit rodokmen, poznat osobnosti podle obrázku nebo zadaných indicií, rozhodnout, zda výrok platí či doplnit chybějící údaje do textu. A kdo nakonec zvítězil?

1.místo: Michaela Pištěláková, 8.A

2.místo: Tomáš Hanák, 8.A

3.místo: Petr Stanisz, 8.B     

              

Vítězům blahopřejeme!

Míša Pištěláková bude reprezentovat naši školu také v okresním kole této soutěže.

PK dějepisu 

Dějepisná olymp...
Dějepisná olympiáda Dějepisná olympiáda