I v letošním školním roce se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Byly pro ně připraveny různé netypické jazykové úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti o mateřštině, ale také důvtip a tvořivost. Soutěžící se také museli zamyslet nad zajímavým slohovým úkolem. Nejúspěšnějšími řešitelkami olympiády se staly Michaela Pištěláková (8. A) a Marie Malcherová (9. A). Obě děvčata postupují do okresního kola, které proběhne v Ostravě v únoru 2016.

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce.

Za PK ČJ Mgr. Zuzana Mangirasová

Poslední listopadové dopoledne na Majáčku bylo věnováno Dějepisné olympiádě.  „Fandové historie“ z řad žáků 8. a 9. ročníku se sešli v Učebně společenských věd, aby se vydali po stopách Lucemburků. Řešili rozmanité úkoly: například museli správně doplnit rodokmen, poznat osobnosti podle obrázku nebo zadaných indicií, rozhodnout, zda výrok platí či doplnit chybějící údaje do textu. A kdo nakonec zvítězil?

1.místo: Michaela Pištěláková, 8.A

2.místo: Tomáš Hanák, 8.A

3.místo: Petr Stanisz, 8.B     

              

Vítězům blahopřejeme!

Míša Pištěláková bude reprezentovat naši školu také v okresním kole této soutěže.

PK dějepisu 

Dějepisná olymp...
Dějepisná olympiáda Dějepisná olympiáda

 

Odměnili jsme žáky soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin. Porotě složené z řad žáků a pedagogů se nejvíce líbila fotografie žákyně Hanky Bednářové ze 4. A. Líbily se i jiné fotografické snímky, a to žáků Vojtěcha Brudného, Marie Brudné, Davida Juřičky, Lenky Juříčkové či Vojtěcha Luzara. Všichni tito žáci obdrželi Mikulášskou nadílku v podobě sladkostí a drobných cen.

Ing. Monika Brandlová

Foto z prázdnin
Foto z prázdnin Foto z prázdnin

Ve dnech 11. – 13. 11. 2015 se žáci čtvrtých až devátých tříd zapojili do celostátní informatické soutěže „BOBŘÍK INFORMATIKY“. Žáci soutěžili ve třech kategoriích.

Úspěšnými řešiteli se stali:

  • V kategorii MINI: Matyáš Vlk (5.B), Patrik Duch (5.B), Filip Valentíny (5.B) a Klaudie Dudková (5.B)
  • V kategorii BENJAMÍN: Nicola Kloubková (7.B), Marie Kajzarová (6.B)
  • V kategorii KADET: Marie Śmigová (9.A), Štěpán Bartoš (8.B) a Eliška Gelatková (9.A)

Marie Śmigová se navíc svými výsledky zařadila do seznamu nejlepších žáků ze základních škol v celostátním měřítku.

Jmenovaní žáci obdrželi diplomy. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v příštím ročníku soutěže. 

Ing. Monika Brandlová

Bobřík informat...
Bobřík informatiky Bobřík informatiky