Jak jsme vás před nedávnem informovali, žák 7. B  Štěpán Bartoš se umístil v mezinárodní matematické soutěži Pangea na postupovém místě za Moravskoslezský kraj.

V pondělí 4. května se konalo v Praze na půdě Právnické fakulty finálové kolo. Štěpán se musel se svojí maminkou vypravit do Prahy už v neděli, aby byl na zahájení soutěže v pondělí včas.

Kategorie 7. ročníků se zúčastnilo 73 soutěžících a Štěpán se umístil na vynikajícím 22. místě. Moc gratulujeme a přejeme, aby v dalším ročníku svůj úspěch minimálně zopakoval!

Velký dík patří paní Bartošové, která byla tak obětavá, že Štěpána do Prahy doprovodila.

Více informací o soutěži najdete na stránkách www.pangea-edu.cz

Mgr. Eva Bauerová

Štěpán Bartoš v...
Štěpán Bartoš v Praze Štěpán Bartoš v Praze

Ve škole proběhla soutěž třídních kolektivů s názvem „Co všechno víš o počítačích a internetu?“. Žáci  jednotlivých tříd dali hlavy dohromady a během tří soutěžních týdnů vypracovávali kvízy, luštili křížovky, odpovídali na různé otázky, týkající se počítačového a internetového světa. Největší počet bodů za zpracované úkoly získala třída 7. A, které tímto blahopřejeme k prvnímu místu ve výše zmiňované soutěži. Žákům třídy byl předán diplom a čokoládové sladkosti. Na druhém místě se umístila třída 5. B a třetí místo obsadila třída 4. B. Všem žákům školy přejeme úspěchy v dalších obdobných soutěžích.

Ing. Monika Brandlová

Ve středu 8. dubna 2015 se konalo okresní kolo matematické olympiády a naši školu reprezentovali čtyři žáci: Nicola Kloubková ze 6.B, Štěpán Bartoš ze 7.B, Marie Śmigová a Eliška Gelatková, obě z 8.A. Naši žáci byli opět úspěšní - Nicola Kloubková se umístila jako úspěšný řešitel na 11. - 21. místě v kategorii Z6 (6. ročník) a Štěpán Bartoš obsadil ve své kategorii Z7 dokonce 2. - 4. místo.

Srdečně blahopřejeme!

Mgr. Eva Bauerová

O mezinárodní matematické soutěži PANGEA jste se mohli dočíst na našich stránkách v únoru, kdy proběhlo školní kolo této soutěže za účasti vybraných žáků naší školy. Výsledky jsme odeslali a čekali na výsledky celostátní.

S potěšením jsme si přečetli pozvání pro Štěpána Bartoše ze 7. B k finálovému kolu, které se koná v květnu na Právnické fakultě UK v Praze. Štěpán bude reprezentovat Moravskoslezský kraj jako jeden ze čtyř sedmáků. Je to fantastický úspěch, moc Štěpánovi gratulujeme a budeme mu pochopitelně 4. května držet palce! Pro zajímavost uvádíme, že se z celé České republiky zúčastnilo 23 655 žáků, po Praze byl Moravskoslezský kraj zastoupen nejpočetněji. Z celé Evropy se do soutěže zapojilo 18 zemí, což představuje 495 233 žáků.

Více se můžete dovědět na www.pangea-edu.cz

Mgr. Eva Bauerová

Soutěž PANGEA
Soutěž PANGEA Soutěž PANGEA

V úterý 7. dubna 2015 to na chodbě naší školy během vyučování žilo. Žáci 2. - 5. třídy si mohli vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostmi anglického a německého jazyka. 

Na osmi stanovištích v anglickém jazyce a osmi stanovištích v německém jazyce si ověřili, jak zvládají slovní zásobu, barvy, číslovky, slovesa. Popisovali své školní potřeby, zvířata, dny v týdnu, měsíce a kromě toho si ověřili, zda rozumí jednoduchým větám v anglickém nebo německém jazyce. A jak na tom naši malí žáčci jsou?

Zde jsou ti nejlepší:

Anglický jazyk Něměcký jazyk
1. kategorie 1. kategorie
1. místo: Matyáš Palian (3.A) 1. místo: Lukáš Sušila (3.A)
2. místo: Ondřej Siuda (3.A) 2. místo: Tereza Mayerová (3.A)
3. místo: Barbora Swatková (3.A) 3. místo: Marek Malinowski (3.A)
2. kategorie 2. kateglrie
1. místo: Jakub Foltýn (5.B) 1. místo: Monika Jančová (5.B)
2. - 3. místo: Patrich Duch (4.B) , Michal Juraszek (5.B) 2. místo: Aleš Urbánek (4.B)
  3. místo: Natálie Šafránková (4.B)

Všem soutěžícím moc blahopřejeme!

Zároveň moc děkujeme žákům 8.A za pomoc na stanovištích a organizaci. 

Mgr. Pavlína Mojová, Mgr. Jiří Šajna

Hrajeme si s ja...
Hrajeme si s jazyky Hrajeme si s jazyky