V prosinci 2014 se třídní kolektivy školy zapojily do soutěže o nejoriginálnější vánoční foto třídy. Porota složená se zástupců žákovského parlamentu určila vítěze. Z prvního stupně školy se nejvíce líbila fotografie třídy 4.B s nápisem "veselé vánoce" a na druhém stupni školy zvítězila fotografie třídy 7.B s motivem vytvořeného vánočního stromečku v tělocvičně školy. Odměnou pro žáky vítězných tříd byly sladkosti a diplomy. 

Ing. Monika Brandlová

Vánoční foto tř...
Vánoční foto třídy Vánoční foto třídy

Dne 5. února 2015 proběhl v KSVČ Juventus v Karviné již 41. ročník okresního kola Olympiády v jazyce českém. V I. kategorii reprezentovaly naši školu Tereza Sztalmachová (8.A), která se umístila na 31. místě, a Barbora Pawlitová (9.A) skončila jako 33. V silné konkurenci 83 soutěžících si vedly dívky uspokojivě. Srdečně blahopřejeme.

Mgr. Zuzana Mangirasová, za PK ČJ

Školní kolo olympiády v mateřském jazyce proběhlo na naší škole v prosinci. Jazykových hrátek se účastnilo celkem 14 vybraných žáků osmých a devátých ročníků. Olympionici si museli rovněž poradit se zajímavým slohovým úkolem. Nejúspěšnější řešitelky Barbora Pawlitová (9.A) a Tereza Sztalmachová (8.A) postupují do okresního kola, které proběhne v únoru. 

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce.

Mgr. Zuzana Mangirasová

 

Dne 27. 1. 2015 v 15:30 hodin se na naší škole konala recitační soutěž. S úderem 15 hodiny se školní klub začal plnit natěšenými žáky a jejich rodiči, kterých se ujaly dívky z 8.A třídy. Rodičům nabídly kávu, dětem čaj a malé občerstvení, rovněž se postaraly o uložení svršků do šatny a službu u vchodu. Děti byly nervózní, pro mnohé z nich to bylo první vystoupení před publikem. Když se dozvěděly, že na námi přijde i iluzionista Filip Dadej, začaly se těšit a nervozita pomaličku opadávala. Postupně vystoupilo 30 žáků 1. - 9. ročníku. Všechny děti se snažily, pilně se připravovaly, a tak měla porota plné ruce práce s vyhodnocením těch nejlepších. Hodnotila se přirozenost projevu, práce s hlasem a celkový dojem. Porota pracovala ve složení: p. uč. V. Dobrovolná, Z. Mangirasová, J. Šrubařová, H. Marcoňová a P. Mojová. A koho nakonec vybrala jako nejlepší recitátory?

Byli to: Tomášek Palian (1.A), Markétka Serišová (2.A), Natálka Šafránková (4.B), Monika Jančová (5.B), Jana Gančarčíková (7.A), Simona Hermanová a Marie Kocábová (9.A). Tito žáci nás budou reprezentovat v městském kole recitační soutěže, která se uskuteční 18. 2. 2015 v KSVČ Juventus. Všichni soutěžící byli odměněni dárky od našich sponzorů - RBP, KB, VZP a sladkostmi zakoupenými z fondu Bezva škola. Celé odpoledne připravila a moderovala p. uč. B. Hanáková.

Mgr. Beata Hanáková

Recitační soutě...
Recitační soutěž Recitační soutěž

Již každoročně se zpěváčci naší školy pod vedením svých vyučujících připravují na vystoupení v pěvecké soutěži Vánoční zvoneček. Dne 16. prosince 2014 jsme se proto opět sešli ve školním klubu Kamarád, abychom společně prožili pár nevšedních okamžiků. Nezapomenutelné chvíle doslova rozjasnily tváře všech přítomných a rozzářily zvědavé dětské oči. O sváteční předvánoční ladění se postarali naši žáci, pěvecké sbory Skřivánků a milí hosté. Maminky potěšily všechny přítomné ochutnávkou čerstvě napečeného vánočního cukroví. Porota představuje vítěze jednotlivých tříd:

Anna Ferencová (1. ročník); Alexandra Serišová (2. ročník); Barbora Swatková (3. ročník); Jana Bardoňová (4. ročník); Monika Jančová (5. ročník); Natálie Bartoszová (6. ročník); Jana Gančarčíková (7. ročník)

Vážení rodiče, milé babičky a dědečkové, děkujeme za Váš zájem a za to, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Přejeme Vám a Vašim dětem hodně štěstí, zdraví a ať se všichni v novém roce opět sejdeme.

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Miluše Břenková

Pěvecká soutěž ...
Pěvecká soutěž zvoneček Pěvecká soutěž zvoneček