Skvělý úspěch naší žákyně v okresním kole dějepisné olympiády! Třetí místo v okresu Karviná!!!!!
V pondělí 18. 1. se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, dorazili dějepisní gladiátoři z 37 škol okresu Karviná a utkali se v náročném testu. Tématem letošní olympiády byli Lucemburkové, téma jistě velice atraktivní, ale také nesmírně náročné. Naše reprezentantka - vítězka školního kola - Míša Pištěláková z 8.A se umístila na úžasném třetím místě! Srdečně blahopřejeme!!!!

Mgr. Aleš Homan, Ph. D. 

Okresní kolo dě...
Okresní kolo dějepisné olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády

Žákyně naší školy, Eliška Gelatková z 9.A, byla úspěšná ve školním kole matematické olympiády v kategorii Z9 a postoupila do okresního kola, které se konalo dne 19. 1. 2016 ve Středisku volného času Juventus v Karviné.

V okresním kole matematické soutěže se rovněž Elišce Gelatkové moc dařilo, zařadila se mezi úspěšné řešitele.

Blahopřejeme k úspěchu.

 

Ing. Monika Brandlová

I v letošním školním roce se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Byly pro ně připraveny různé netypické jazykové úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti o mateřštině, ale také důvtip a tvořivost. Soutěžící se také museli zamyslet nad zajímavým slohovým úkolem. Nejúspěšnějšími řešitelkami olympiády se staly Michaela Pištěláková (8. A) a Marie Malcherová (9. A). Obě děvčata postupují do okresního kola, které proběhne v Ostravě v únoru 2016.

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce.

Za PK ČJ Mgr. Zuzana Mangirasová

Odměnili jsme žáky soutěže o nejkrásnější fotografii z prázdnin. Porotě složené z řad žáků a pedagogů se nejvíce líbila fotografie žákyně Hanky Bednářové ze 4. A. Líbily se i jiné fotografické snímky, a to žáků Vojtěcha Brudného, Marie Brudné, Davida Juřičky, Lenky Juříčkové či Vojtěcha Luzara. Všichni tito žáci obdrželi Mikulášskou nadílku v podobě sladkostí a drobných cen.

Ing. Monika Brandlová

Foto z prázdnin
Foto z prázdnin Foto z prázdnin