Poslední lednové úterý se na Majáčku sešli milovníci poezie, aby ukázali, jak dovedou přednášet básně. Všechny děti se pilně připravovaly již několik týdnů předem, a tak vystoupení byla na velmi dobré úrovni, u některých však bohužel zapůsobila tréma. To ale nebyl případ Natálky Šafránkové, která bravurně přednesla svou báseň Uspávanka s bývalými anděly nebo Moniky Jančové, při jejíž Polednici jsme se báli i my.  Zato Tomáš Laštuvička nás naopak svým textem pobavil. Recitaci doplnila taneční vystoupení děvčat pod vedením Terezky Majerové, která jako choreografka sklidila velký obdiv publika. Všichni zúčastnění získali upomínkové předměty od RBP a nejlepší něco sladkého na zub. A kdo to byl?

  • Sára Wnuková (2.A)
  • Terezka Mayerová a Barborka Swatková  (4.A)
  • Natálka Šafránková a Janička Bardoňová  (5.A)
  • Monička Jančová (6.B)
  • Tom Laštuvička (9.A)

Za PK ČJ Mgr. Beata Hanáková

Recitační soutě...
Recitační soutěž Recitační soutěž

Skvělý úspěch naší žákyně v okresním kole dějepisné olympiády! Třetí místo v okresu Karviná!!!!!
V pondělí 18. 1. se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády, dorazili dějepisní gladiátoři z 37 škol okresu Karviná a utkali se v náročném testu. Tématem letošní olympiády byli Lucemburkové, téma jistě velice atraktivní, ale také nesmírně náročné. Naše reprezentantka - vítězka školního kola - Míša Pištěláková z 8.A se umístila na úžasném třetím místě! Srdečně blahopřejeme!!!!

Mgr. Aleš Homan, Ph. D. 

Okresní kolo dě...
Okresní kolo dějepisné olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády

Žákyně naší školy, Eliška Gelatková z 9.A, byla úspěšná ve školním kole matematické olympiády v kategorii Z9 a postoupila do okresního kola, které se konalo dne 19. 1. 2016 ve Středisku volného času Juventus v Karviné.

V okresním kole matematické soutěže se rovněž Elišce Gelatkové moc dařilo, zařadila se mezi úspěšné řešitele.

Blahopřejeme k úspěchu.

 

Ing. Monika Brandlová

I v letošním školním roce se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Byly pro ně připraveny různé netypické jazykové úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti o mateřštině, ale také důvtip a tvořivost. Soutěžící se také museli zamyslet nad zajímavým slohovým úkolem. Nejúspěšnějšími řešitelkami olympiády se staly Michaela Pištěláková (8. A) a Marie Malcherová (9. A). Obě děvčata postupují do okresního kola, které proběhne v Ostravě v únoru 2016.

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím držíme palce.

Za PK ČJ Mgr. Zuzana Mangirasová