Dle zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji na den 5.3.2018 pro základní školu

ředitelské volno, a to ze závažných provozních důvodů. Firma ČEZ Distribuce
a.s. nám oznámila přerušení dodávky elektřiny v místní části Karviná
-Mizerov. Kopie tohoto oznámení je přílohou rozhodnutí. Omlouváme se za tuto
výjimečnou záležitost, problém není na naší straně a je vynucený. Zvláště
pak provoz školní jídelny je zcela nemožný, tím pádem není možné stravování
dětí ani cizích strávníků.
Děkujeme za pochopení.
V Karviné 15.2.2018                                  

Mgr.Roman Hamrus,
ředitel ZŠ a MŠ Majakovského