ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU JE PŘÍLEŽITOSTÍ ZAČÍT NĚCO NOVÉHO

MÁŠ RÁD ZÁVODIVÉ HRY?
NEBOJÍŠ SE MÍČE?
CHCEŠ PRAVIDELNĚ SPORTOVAT?
CHCEŠ POZNAT NOVÉ KAMARÁDY?

PŘIJĎ MEZI NÁS DO ODDÍLU BASKETBALU


Vážení rodiče,

TJ Sokol Karviná, oddíl basketbalu organizuje nábor chlapců a dívek 1.- 4. tříd do přípravky družstva minižáků. Přijato bude každé dítě, které přinese Vámi podepsanou přihlášku.

Úkolem pravidelných tréningů je položit základy pohybové kultury dětí, vytvořit návyk na pravidelné cvičení v kolektivu a v podmínkách všeobecné tělesné přípravy připravit mladé dívky a chlapce pro výkonnostní sport, který má v našem městě tradici.

Nábor dětí proběhne ve středu dne 13. 9. 2017 v areálu školního hřiště ZŠ Majakovského od 15:00-19:00 hodin.V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách tělocvičny. Těšit se můžete na:

  • Sportovní soutěže o ceny
  • Možnost setkat se s hráči 2. ligy karvinského basketbalu
  • Občerstvení a doprovodnou hudbu
  • Mnoho zábavy a příjemně strávené odpoledne

 

 

 

Basketbal TJ Sokol Karviná

 

V období od 10. - 16. 10. 2015 se uskuteční jazykový zájezd vybraných žků 8. a 9. ročníků do Velké Británie. Během tohoto týdne bude spojena třída 8.A a 8.B a výuka bude probíhat podle rozvrhu 8.A.