V období od 10. - 16. 10. 2015 se uskuteční jazykový zájezd vybraných žků 8. a 9. ročníků do Velké Británie. Během tohoto týdne bude spojena třída 8.A a 8.B a výuka bude probíhat podle rozvrhu 8.A.