Jednu lednovou středu jsme nemohli vyjít z údivu - v družině se nám začali shromažďovat návštěvníci z vesmíru. Po prvním úleku jsme si uvědomili, že je dnes vesmírný karneval, a že je tedy vlastně vše v pořádku. Přiletěli zástupci různých vzdálených galaxií, a my jsme si je všechny vyfotili v našem Foto ateliéru, abychom na ně měli památku. Všichni mimozemšťané, ale i pozemšťané, se ale nejvíce těšili na připravené soutěže: jezení jogurtu v beztížném stavu, lovení sladkostí z mléčné dráhy, chytání předmětů v kosmickém prostoru a samozřejmě vesmírný tanec. Všechny návštěvníky z vesmíru si můžete prohlédnout na facebooku naší školy.

Lenka Poláchová, ved. ŠD

Karneval
Karneval Karneval

Využili jsme posledního letního víkendu a vydali se do Beskyd na Skalku. Cesta vlakem byla velkou výzvou: „Kdo sní více ze svačinky.“ Bezkonkurenčním vítězem se stal Nicolas, který do sebe nasoukal celou bagetu. Pak už nás čekal výšlap, který všichni zvládli bez potíží. První úkolem na Skalce bylo zašpinit se co nejdřív od houpaček a prolézaček, aby nám doma uvěřili, že jsme byli na horách. Svačinka, teplý čaj, soutěže, cesta dolů, cesta vlakem, přivítání na nádraží s rodiči. A už jen vzpomínky. 

Ved. vychovatelka Lenka Poláchová

Družina na výle...
Družina na výletě Družina na výletě

Každý čtvrtek po celý školní rok k nám do družiny chodí paní Marušky z Českého svazu žen a učí děti vyšívat. Tato spolupráce trvá již několik let a děti si paní Marušky velmi oblíbily. Tento rok jim jako poděkování vyrobili „Ocenění“ za jejich práci. Doufáme, že příští rok za námi zase přijdou.

Lenka Poláchová

Kroužek vyšíván...
Kroužek vyšívání Kroužek vyšívání

Děvčátka ze školní družiny ze všeho nejraději tančí, a tak není divu, že se chtěly pochlubit svým rodičům a připravily pro ně vystoupení pod názvem „POBLÁZNĚNÉ TANCEM“. 16 děvčat nacvičovalo pod vedením svých kamarádek – Kačky Toráčové a Terezky Mayerové velmi pilně, aby na ně rodiče byli hrdi. Ve čtvrtek 25. 6. Konečně nastal den D. Dopoledne proběhla velká generálka pro děti z družiny, a pak se již všechny holky krásně namalovaly, převlékly a nervózně čekaly na příchod všech maminek, tatínků, babiček a sourozenců. Vystoupení dopadlo samozřejmě na výbornou.

Lenka Poláchová

Vystoupení pro ...
Vystoupení pro rodiče Vystoupení pro rodiče

Naše družina se v tomto školním roce zúčastnila několika soutěží:

1.SRDCE LÁSKOU DAROVANÉ – soutěž byla vyhlášena firmou ANTECOM.cz, časopisem AGE, společností OPTYS a Studiem Ypsilon. Úkolem soutěže bylo zaslat jednu fotografii vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč.Jak jsme si s tímto úkolem poradili? Podívejte se a přečtěte si sami.

Družina - Srdce...
Družina - Srdce láskou darované Družina - Srdce láskou darované

2.SUPERFARMÁŘ – do krajského finále, které se konalo v DDM v Ostravě, postoupil Vojta Brudnya Aleš Urbánek. Oba chlapci se snažili hrát co nejlépe – Aleš skončil po velkém boji na krásném 2. místě a Vojta se zde zúčastnil výtvarné soutěže, kde byl jeho výkres vyhodnocen jako 4. nejlepší. 

Superfarmář
Superfarmář Superfarmář

3.SÁLOVÁ KOPANÁ MEZI ŠD KARVINÉ - naši chlapci se vydali na ZŠ Prameny, kde se každoročně koná sálová kopaná, plni nadšení a bojového ducha, který jim vydržel až do konce. Všem nám udělali velkou radost 3. místem.  

Družina - sálov...
Družina - sálová kopaná Družina - sálová kopaná

4.ZELENÁ STEZKA – této přírodovědné soutěže, kde musí děti prokázat znalosti nejen přírodovědné, ale také znalosti v oboru dopravní výchovy a zdravovědy, se účastníme každý rok. Tento rok se druháci umístili na 5. místě a třeťáci skončili 3. Odměnou jim byla procházka do dětského koutku a krmení „divé zvěře“ v parku.

Zelená stezka
Zelená stezka Zelená stezka

5.TURNAJ VE FOTBALE MEZI ŠD KARVINÉ – po pěkném umístění v sálové kopané se kluci turnaje ve fotbale nemohli dočkat. Trénovali a vymýšleli různé taktiky, které je měly vynést až na vrchol. V samotném turnaji se rvali jako vlci, a přestože byli oslabeni o spoluhráče, kteří v době soutěže pobývali ve škole v přírodě, boj o třetí místo prohráli až při penaltovém rozstřelu. Ale i za 4. místo si zaslouží velkou pochvalu.  

Fotbalový turna...
Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj

Lenka Polachová, vedoucí vychovatelka