Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2016-17.

Dovolte mi, abych aspoň letmo navázal na informace, které jsme Vám dali na www stránky školy v červnu 2016.

Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty či jsou těsně před ukončením dle daných nasmlouvaných termínů.

Podařilo se nám úspěšně provést celkovou rekonstrukci elektrosystému školy na pavilonech A, B, zprovoznit novou interaktivní tabuli a celkově zvýšit produktivnost naší hlasové i datové sítě, a to díky novému poskytovateli internetu. Také proběhlo malování školní kuchyně a opravy maleb po elektro. Estetizaci školy se věnuje náležitá pozornost a k 1. září bude vše dokonale připraveno, včetně reklamy k výročí naší školy, které připravujeme na duben 2017, kdy budeme slavit 50 let od založení školy. Do 30. září bude dokončena nová venkovní přírodovědná učebna neboli venkovní altán pro výuku přírodních věd i estetických předmětů.

Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak jako v letech minulých. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru v basketbalu, kdy mladší žáci naší školy loni postoupili až na finálový turnaj Mistrovství republiky základních škol. Ve spolupráci s TJ Sokol Karviná budou naši žáci dále působit ve svazových soutěžích České basketbalové federace (a to od věkové hranice minižáků). Dle zájmu žáků předpokládáme opět také organizaci lyžařského výcviku a školy v přírodě.

Zvláštní pozornost budeme věnovat také dětem z naší mateřské školy (kdysi Kpt. Jaroše), hodláme pokračovat v započatém trendu od 1. 1. 2016, kdy byla školka připojena ke škole. Budeme pokračovat v dalších investičních projektech i mimoškolních akcích pro rodiče i děti.

Hodláme se rovněž patřičně soustředit na výuku žáků, a to se zřetelem na jejich budoucí uplatnění. Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat o možných nabídkách středních škol v okolí. Pro přípravu na přijímací zkoušky budeme pokračovat v posílení matematiky i českého jazyka formou diferencované výuky a volitelných i nepovinných předmětů.

Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme věnovat náležitou pozornost řešení výchovných problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují a které postihují i poměrně široce mnoho lokalit v našem městě (včetně oblasti v Karviné – Mizerově). Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti, apod.). Budeme i nadále pokračovat v systému úředních hodin pro rodiče, který se osvědčil, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na stránkách školy po zveřejnění rozvrhu hodin.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem                              Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy