Informace o schválení investičních akcí našim zřizovatelem. Jedná se o:

-          dokončení opravy elektroinstalace ZŠ včetně maleb a nátěrů  

-          opravy šaten I. stupně

-          oprava a doplnění herních prvků na zahradě MŠ

Všechny tyto akce však budou muset projít výběrovým řízením podle legislativy o veřejných zakázkách a podle jejich výsledků bude řešena následná realizace. Pokud vše proběhne organizačně podobně úspěšně jako v předchozím školním roce, kdy probíhaly opravy elektra na pavilonech a dále se budoval venkovní altán pro výuku, mohlo by se vše realizovat během LETOŠNÍCH prázdnin.

 

Mgr. Roman Hamrus

ředitel ZŠ a MŠ Majakovského