Vážení rodiče, milí žáci,  

ve spolupráci s naším zřizovatelem - statutárním městem Karviná, se nám podařilo doladit velmi náročnou ekonomickou i administrativní záležitost. Přípravné legislativní a projektové práce trvaly několik měsíců. Byly nám schváleny a také byly i vysoutěženy na principu zákona o veřejných zakázkách dvě naše důležité investiční akce, které se budou konat o letošních prázdninách 2017. Jedná se o:

 

  1. dokončení oprav  elektrorozvodné sítě, a to na chodbách, v tělocvičně, šatnách a přilehlých prostorách, a to včetně následného malování
  2. rekonstrukce šaten 1. stupně

 

Firmy byly vybrány a nic nebrání dalším smluvním jednáním. Během prázdnin 2017 tedy bude ve škole „velký provozní frmol“, ale věříme, že vybrané firmy budou pracovat ve spolupráci s námi tak, aby začátek školního roku 2017-18 nebyl nijak narušen.

 

Kromě těchto dvou akcí v prostorách základní školy proběhne také investiční akce v prostorách školy mateřské. Jedná se o dílčí revitalizaci školní zahrady, kdy přípravné práce jsou již v plném běhu. O tomto Vás budeme informovat.

 

O úspěšnosti našich investičních akcí se můžete přesvědčit i na fotkách z našeho venkovního altánu, který již využíváme k výuce dětí. Tuto investiční akci jsme úspěšně realizovali v loňském roce, ale její efekt je hmatatelnější až nyní s příchodem krásného jarního počasí.

 

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Venkovní učebna
Venkovní učebna Venkovní učebna