Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2017-18.

Dovolte mi, abych aspoň letmo navázal na informace, které jsme Vám dali na www stránky v červnu 2017.

Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty či jsou těsně před ukončením. Podařilo se nám úspěšně dokončit celkovou rekonstrukci elektrosystému školy na chodbách a v tělocvičně a následně všechny prostory vymalovat. V učebně anglického jazyka jsme instalovali nový interaktivní projektor s tabulí k využití IT v anglickém jazyce. Také proběhlo malování školní kuchyně a posílení rozvodů naší datové sítě za účelem zefektivnění provozu vnitřní počítačové sítě a zrychlení internetu. Největší akcí pro žáky byla dlouho připravovaná rekonstrukce šaten 1.stupně, které velmi prokoukly a akce se podařila. Šatny 2.stupně a jejich renovace pomocí skříněk je v plánu další prázdniny, projektová dokumentace je připravena. Estetizaci školy se věnuje náležitá pozornost a k 4. 9. bude vše dokonale připraveno, včetně změny průčelí u hlavního vchodu do školy.

Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak jako v letech minulých. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Budeme pokračovat v jazykových projektech a v rámci projektu Šablony II budeme pracovat na další individualizaci se žáky, jak v práci s talentovanými žáky, tak s žáky vyžadující dopomoc, individuální doučování a integraci. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru v basketbalu, kdy naši žáci ve spolupráci s TJ Sokol Karviná budou dále působit ve svazových soutěžích České basketbalové federace, a to od věkové hranice minižáků. Na základě rozhodnutí České basketbalové federace nám byl prodloužen statut Sportovního střediska mládeže SpS, což je velký úspěch naší dlouhodobé práce. Dle zájmu žáků předpokládáme také organizaci lyžařského výcviku a školy v přírodě.

Zvláštní pozornost budeme věnovat také dětem z naší mateřské školy (kdysi Kpt. Jaroše), hodláme pokračovat v započatém trendu od 1. 1. 2016, kdy byla školka připojena ke škole. Budeme pokračovat v dalších investičních projektech i mimoškolních akcích pro rodiče i děti. Momentálně řešíme školní zahradu a pořizujeme nové herní prvky, akce je ve stádiu výběrového řízení a s dodavatelem intenzivně komunikujeme, vše by mělo být dokončeno během září a října 2017.

V loňském školním roce slavila naše škola 50 let svého založení. Na konci loňského roku jsme prodávali CD se záznamem slavnostní akademie, která se konala v MěDK 26. dubna, několik CD ještě máme k dispozici, zájemci nás mohou kontaktovat. V tomto školním roce se zapojíme do přípravy oslav 750 let výročí města.

Hodláme se rovněž patřičně soustředit na výuku žáků, a to se zřetelem na jejich budoucí uplatnění. Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat o možných nabídkách středních škol v okolí. Pro přípravu na přijímací zkoušky budeme pokračovat v posílení matematiky i českého jazyka formou diferencované výuky a volitelných i nepovinných předmětů.

Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme nadále věnovat náležitou pozornost řešení výchovných problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. V posledních letech nám výrazně ubylo výchovných problémů, jednání na výchovných komisích i s OSPOD a věříme, že tento trend bude nadále pokračovat. Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují a které postihují i poměrně široce mnoho lokalit v našem městě. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti, apod.). Budeme i nadále pokračovat v systému úředních hodin pro rodiče, který se osvědčil, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na stránkách školy po zveřejnění rozvrhu hodin.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem                              Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

V Karviné 28.8. 2017