Schválení investiční akce zřizovatelem statutárním městem Karviná pro rok 2018:

Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již schválilo naše připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2018, jedná se o tyto investice:

  • rekonstrukce šaten II.stupně – skříňky,
  • pořízení interaktivní kostky „Magic box“   pro posílení  IT gramotnosti v mateřské škole,
  • pořízení varného kotle do školní kuchyně,
  • vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci prostor ve školní tělocvičně – šatny, sprchy, hlediště, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal.

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2018, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých, se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý,  ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2018 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout do úspěšného konce,  jsme na to připraveni, očekáváme, že většina akcí bude probíhat během  školních  prázdnin,  aby nebyl nikterak narušen chod školy.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr.Roman Hamrus, ředitel školy