Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2015-16.

Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že postavení ZŠ Majakovského se bude v dnešní době neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Pokusíme se určitě  navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou široké veřejnosti i médiím již velice  dobře známy, a to v oblasti basketbalu, jazykových projektů a celé řady soutěží (multimediální, matematické, společenské, literární), kterých bylo ve školním roce 2014-15 nesmírně mnoho a které jsou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti školy. Od 1. 1. 2016 bude k naší škole připojena MŠ Kpt. Jaroše, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém jednání. Tato věc umožní ještě bližší propojení vzdělávacího systému základní a mateřské školy.

Číst dál: Projev ředitele školy k zahájení školního roku 2015/2016