Dne 30. června 2017 si děti první třídy s paní učitelkou zazpívaly, obdržely pochvaly a odměny za různé školní úspěchy a dostaly svá úplně první vysvědčení. Na většině vysvědčení byly samé jedničky, a tak radost z nich byla veliká. Nakonec paní učitelka odměnila všechny žáčky sladkou odměnou, potřásla každému ručkou, poděkovala dětem za jejich celoroční píli a popřála všem krásné prázdniny. Po slavnostní hodině děti odcházely domů pochlubit se svými prvními školními výsledky svým rodičům. 

VIDEO