V sobotu 15. 9. proběhl v Karviné na ZŠ Majakovského sportovní den s názvem Děti sobě. Sportovního soutěží se zúčastnily děti z řad Dětského domova SRDCE, veřejnosti i členů Sokola Karviná. V rámci programu účastníci absolvovali pohybové soutěže v družstvech, fandili při basketbalovém utkání chlapců Sokola kategorie U15 a shlédli ukázku tréninku házené sokolských děvčat. Akce byla zakončena neformálním turnajem ve vybíjené. Všem zúčastněným dětem děkujeme za jejich účast a sportovní nasazení J Dobrovolníkům z řad rodičů, trenérů Sokola a DD SRDCE děkujeme za jejich podíl na organizaci akce.