Moderní technologie jsou již součástí každodenního osobního a pracovního života a škola by měla žáky na jejich bezpečné užívání připravit. Žáci moderní technologie běžně užívají k zábavě, a tak je vhodné naučit žáky využívat moderní technologie ne jen ke hraní her a brouzdání po internetu, ale i jako nástroj pro vzdělávání.

Naše škola poskytla učitelům na základě Projektu ICT kouč - tablety do škol, máme tak možnost usnadnit si a zpestřit výuku nespočetným množstvím cvičení a her, které jsou na internetu v nabídce.

Na druhém stupni používáme tablet v hodinách anglického jazyka místo slovníku, k vyhledávání reálií, při tvorbě projektů, u mladších žáků na prvním stupni pak k procvičování gramatiky a slovíček.  Jak můžete vidět v přiložené video-koláži, děti to s tabletem umí a angličtina je pak o to více baví.

Žáci si mohou procvičovat i doma např. na stránkách:

http://www.eslgamesplus.com/,

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games,

http://gamestolearnenglish.com/

Mgr. Marcela Litomyská

V úterý dne 21. 4. 2015 se zúčastnili žáci IV. B třídy poutavé besedy s lektorkami sdružení MAJÁK s pracovním názvem MILTIKULTI. Byla zaměřena na problematiku prohlubování vstřícného postoje dětí k lidem s jinou národnosti, k jiným etnickým skupinám (oblékání, vzhled, zvyky, jazyk, jiné chování v určitých situacích). 

Díky didaktickým hrám děti samy pochopily, jak zrádné může být lidi soudit dle prvního dojmu. Hry s názvy MOLEKULY, PŘESEDNI SI, KLUBÍČKO a další děti velice zaujaly a žáci velmi dobře spolupracovali. Aktivní zapojení bylo lektorkami oceněno drobnými propagačními dárky. 

Mgr. Hana Ciosková

Její krmná dávka se skládá převážně z ovoce a zeleniny, ale šimpanzi dostávají také tvaroh, vajíčka, ořechy, ryby, drůbeží maso, těstoviny nebo ovesné vločky. Na snídani si pochutnají i na ovocných čajích nebo kakau. Jeden šimpanz spořádá za den cca 4 - 4,5 kg potravy.

Již několik let probíhá v naší zoo program obohacování života šimpanzů. Protože jsou tvory velmi učenlivými a zvídavými, připravují jim jejich ošetřovatelé nejrůznější překvapení - schovávají potravu do krabic a starého oblečení, kousky ovoce a zeleniny umisťují mimo dosah jejich rukou tak, aby si šimpanzi k oblíbenému soustu pomohli klacíkem apod. Jelikož tráví v přírodě většinu času hledáním potravy, vyplní se tak jejich čas v zoo obdobnou činností.

I ve školním roce 2014/2015 jsme adoptivními rodiči šimpanzice Bambari. 

Sourozenci:       Beira, Zira

Maminka:          Hope

Tatínek:              Siri

Ve školním roce 2013/2014 žáci i zaměstnanci Majáčku přispěli celkovou částkou 3.174.- Kč na adopci  BAMBARI. Do ZOO Ostrava byl proto odevzdán pro „naší šimpanzici“ sponzorský dar ve výši   3.174.-Kč.

Naše Bambari letos oslaví 15 narozeniny, narodila se 8. 12. 2000. Všem Vám, kteří jste třeba i malou částkou někdy v historii adopce přispěli, moc za BAMBARI děkujeme.

17. 4. 2015

Sešli jsme se na Masarykově náměstí, abychom reprezentovali naši školu v ekologické soutěži města Karviná nazvané EKOZOO.  Celému klání předcházela náročná tvorba našeho reprezentativního tvora, kterého jsme nazvali  "PET-PET".

Proč  PET-PET?  Je to slovní hříčka - PET (hlavní materiál pro tvorbu byly petlahve a stará CDčka) a PET- anglicky domácí mazlíček.

Ještěr má symbolizovat původní přírodu pravěku, kdy neexistovaly odpady a znečištěné ovzduší. Náš PETPET je chudák obalen do odpadového materiálů, který produkuje naše dnešní civilizace.

Trvalo nám bezmála 6 hodin, než jsme PET-PETA  celého pokryli lesklými šupinkami.

Byť nám počasí příliš nepřálo, soutěžní dopoledne na náměstí jsme si užili, zpestřily nám je aktivity s ekologickou tématikou, smyslové hry a kvízy.

Za PK VV děkuje 7.A Mgr. Marcela Litomyská (práce s tavící pistolí, keramický korpus, foto a video) dále spolupracovali RNDr. Zdenka Parchanská (motivační kouč), Mgr. Zuzana Canibalová (doprovod dětí), Pavlína  Ševčíková (průvodní plakát), Mgr. Aleš Homan (transport PET-PETA)

 

7.A - Den Země
7.A - Den Země 7.A - Den Země

 

Vzdělávací program Nadačního fondu Albert – „Zdravá pětka“, zaměřený na zdravý životní styl v oblasti stravování, zavítal dne 8. 04. 2015 také na naši školu. Se zájmem jsme se tímto programem inspirovali a rozhodli jsme se jej využít, neboť otevírá možnost, jak vést naše žáky ke správným stravovacím návykům již od dětství. Nekvalitní a nepravidelná strava, vynechávání snídaně, nadbytek nasycených mastných kyselin a jednoduchých cukrů jsou bezesporu viníky civilizačních chorob. V boji s nimi je také velmi zásadní dostatečná konzumace ovoce a zeleniny.

Projekt zaměřený na osvětu v oblasti výživy měl mezi žáky velký úspěch. Dětem byly vysvětleny zásady zdravé vyvážené stravy, která patří k přirozené součásti života. Ovocné i zeleninové komponenty lze poskládat do pěti denních porcí ovoce a zeleniny. Děvčata a chlapci dostali tipy CO jíst a PROČ. Kdo o jídle přemýšlí, dokáže vytvořit „zdravou 5“ bez obtíží. Vzdělávacími programy na obou stupních ZŠ nás provedla lektorka Kamila Petrušková, která rovněž zajistila chutné suroviny.

Pro žáky 1. stupně připravila lektorka program s názvem „Škola Zdravé 5“. Naši třeťáci se díky němu seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování, mezi něž patří správné složení jídelníčku, ovoce a zelenina, pitný režim, zásady hygieny a příprava zdravé svačinky. Žáci rozděleni do skupinek plnili s vervou zadané soutěžní úkoly, aby nasbírali pro svůj tým co nejvíce bodových „pětek“ do pokladničky. Nejprve se všichni seznámili s potravinovou pyramidou. Legrační bylo poznávat ovoce a zeleninu se zavřenýma očima jen podle chuti. Ještě zajímavější byly ochutnávky zdravých a méně zdravých nápojů. To byla zábava! Děti se dozvěděly o nezbytnosti pitného režimu, co je vhodné pít a co je naopak nevhodné. Nakonec zapracovala fantazie dětí a na talířích každé skupinky vznikaly z kousků ovoce a zeleniny barevné variace na chutnou a zdravou svačinku. Lektorka vyhlásila vítězné družstvo. Všichni soutěžící pak obdrželi vysvědčení ze školy „Zdravé 5“, které je specifické tím, že na něm najdete od shora dolů samé „pětky“, což jsou nejlepší známky této školy. Děti spolupracovaly se zájmem a pozitivní zpětnou vazbou, bavila je interaktivní forma výuky. Poděkováním byly úsměvy dětí, jejich nadšení a soutěživost při plnění zadaných úkolů.

3.A - Zdravá pě...
3.A - Zdravá pětka 3.A - Zdravá pětka

Žáci 2. stupně absolvovali s lektorkou druhý vzdělávací program s názvem „Párty se Zdravou 5“. Na naše osmáky čekala dvouhodinovka vaření. Rozděleni do skupinek připravovali v učebně studené párty pohoštění. Učili se kombinovat zdravé potraviny tak, aby chutnaly. Zvládli jednoduché triky i zásady správného stolování. Výsledné chody všem náramně chutnaly. Žáci se tak naučili připravit zdravé a chutné jídlo, což si jistě rádi vyzkouší i doma.

8.A, 8.B - Zdra...
8.A, 8.B - Zdravá pětka 8.A, 8.B - Zdravá pětka

Společně jsme pochopili, v čem spočívá kouzlo slov „správné stravování“, ale porozuměli jsme i nešvaru dnešní hektické doby měnit zdravou svačinu od maminky za kapesné na sladkosti. A na závěr dodejme moudro čínského přísloví: „Jestli neznáš otce nemoci, pak je jistě špatná strava její matkou“.

Velké poděkování patří lektorce „Zdravé 5“ Kamile Petruškové.

Mgr. Zuzana Mangirasová