V letošním roce si naše škola připomíná 50 let od svého založení.

Oslavy vrcholí již tento čtvrtek 27. 4. 2017.

Žáci a učitele zvou všechny rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky

a přátele školy na školní akademii do MěDK v Karviné. 

Naši výtvarní talenti se v měsíci březnu zúčastní dopravní soutěže, kterou pořádá tradičně město Karviná s názvem Děti, pozor, červená! Téma letošního ročníku je: „Dopravní prostředky, které pomáhají.“  Děti se pustily do výtvarného zpracování sanitek, policejních aut, požárních vozidel, vrtulníků a s nimi spojených situací. V galerii níže si můžete soutěžní práce prohlédnout a držet palce: TEREZE SERIŠOVÉ (8.B), NIKOLE KOVÁČOVÉ  (8.B), KATEŘINĚ PALUVOVÉ (5.A), FRANTIŠKU KUBKOVI A JAKUBU BUCHTÍKOVI (7.B), DAVIDOVI HABRDOVI (5.A), MICHALOVI GORECKÉMU A MICHALOVI JURASZKOVI (7.B), MIRKU TORÁČOVI (4.A), DAVIDU JUŘIČKOVI (6.B), ODŘEJI SIUDOVI (5.A) A BARBOŘE KLEČKOVÉ (2.A).

Děkuji za spolupráci všem kolegyním, které mi poslaly práce.

Za PK VV, Mgr. Marcela Litomyská

Výtvarná so...
Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž

Připomínáme všem rodičům žáků 9. tříd na skutečnost, že v souvislosti s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon“), uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.