V listopadu proběhlo také pro děti z prvního stupně přenocování ve škole. Převleky dětí, nasazení při soutěžích i nálada byla úžasná, což můžete sami posoudit.

Strašidelná pár...
Strašidelná párty Strašidelná párty

Chcete nasát předvánoční atmosféru? Tak se rozjeďte stejně jako naši žáci do Vídně a na vánoční trhy.
Kromě vánočních trhů jsme viděli zámek Schönbrunn (obrovské zahrady), Hofburg, Kunsthistorisches a Naturhistorisches Museum, katedrálu Sv. Štěpána a další známé památky Vídně.
Už se těšíme na příští výlet
Mgr. Pavlína Mojová

vichni

Včera se na naší škole konaly třídní schůzky. Díky konferenci k trhu práce v našem regionu a zásluhou pana ředitele Mgr. Romana Hamruse, měli rodiče žáků 9. ročníku příležitost setkat se s PhDr. Zdeňkem Starým, ředitelem Okresní hospodářské komory (dále OHK) v Karviné. Stali jsme se tak pilotní školou v navázání kontaktu s OHK. Pan PhDr. Zdeněk Starý uvedl rodiče i žáky do problematiky trhu práce v regionu, uplatnitelnosti oborů v praxi, zdůraznil současnou prestiž technických oborů v návaznosti na firemní vztahy, brigády a  stipendia pro studenty. Dále se také dotkl problematiky volby středních škol, duálního vzdělávání a uvedl konkrétní příklady ze své letité praxe, které však nejsou odtrženy od reality současnosti. Velmi si návštěvy pana PhDr. Zdeňka Starého vážíme a těšíme se, v případě zájmu rodičů a žáků, na další setkání.

Mgr. Marcela Litomyská, třídní učitelka  9.B

zdenk Star

 

Dne 23.11. 2017 mohli žáci 2. stupně porovnat své schopnosti při hře na imaginárního farmáře. V předem určeném čase se snažili nasadit a sklidit co nejvíce plodin, vychovat co nejvíce zvířátek a získat co nejvíce peněz. Celkem se zúčastnilo 11 žáků, z nich nejlepších výsledků dosáhl Filip Valentíny, na 2. místě se umístil Jiří Boháč a na 3. Monika Jančová. Všem oceněným gratulujeme.

Mgr. Zuzana Canibalovádiplomy