Někteří naši žáčci 1.stupně se zúčastnili výjezdového lyžařského kurzu, který pořádalo statutární město Karviná společně s MŠ a ZŠ na území města Karviné za finančního přispění Nadace OKD.

Kurz se konal od 06.-10.02. 2017 v Malina ski school, areál Kempaland v Bukovci.

Děti byly úžasné a moc šikovné, moc se jim tam líbilo.

Lyžařský ku...
Lyžařský kurz Lyžařský kurz

Připomínáme všem rodičům žáků 9. tříd na skutečnost, že v souvislosti s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon“), uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.