Vážení rodiče, 

pokud jste nestihli termín zápisů a chtěli byste své dítě zapsat na naši školu, máte tak možnost učinit kdykoliv po předchozí domluvě na sekretariátu školy.  K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Mgr. Roman Hamrus

Dnes si žáci při hodině informační výchovy vyzkoušeli naše nové roboty - ozoboty - interaktivní hračku, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Ozobot využívá ke komunikaci barevný jazyk založený na různých variacích zelené, modré a červené, přičemž každá variace znamená pro Ozobota jiný povel – tzv. ozokód. Můžete měnit rychost, směr, barvu a intenzitu blikání integrované LED diody. 
Zatím jsme vyzkoušeli jen základní povely, ale určitě to bude pro žáky v dalších hodinách velká výzva

ozobot4

V úterý 2. 4. se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili dramatizace románu Radka Johna Memento. Představení bylo zařazeno v rámci protidrogové prevence na škole. Hlavní hrdina Michal Otava se nechá stáhnout partou k užívání drog a divadelní skupina RAJCHA z Poličky nám připravila poutavou cestu jeho životem s drogou.rajcha2

Protože se blíží Velikonoce, konalo se dne 2.4. v jídelně naší školy již tradiční tvořivé odpoledne. Děti si mohly na jednotlivých stanovištích vyrobit velmi hezké ozdoby na Velikonoce, např. namalovat si voskem vajíčko, slepit si krabičku se zajíčkem. Naučily se udělat papírovou růži nebo třeba vyrobily kohoutka z květináče. Již tradičně nechybělo dětmi velmi oblíbené malování na obličej.

Ale ani rodiče nepřišli zkrátka. Mohli si dát kávu a k ní zakoupit i nějaký dobrý zákusek, který nám upekli naši ochotní rodiče, kterým tímto srdečně děkujeme.

Doufáme, že se nám akce povedla a dětem i rodičům se líbila. Budeme se těšit na další tvořivá odpoledne a setkání s Vámi rodiči i našimi žáky.

S. Vlčková

jar1

Více fotek na: FB školy

Karviná žije - oficiální FB stránka