A je to tady! Mandaly Veroniky Atnlové z 9.A a Nicoly Kloubkové z 6.B se dostaly do vítězné 50tky a putují do Brna, kde se stanou součástí putovní výstavy reprezentující naší školu. Žákyním k úspěchu moc gratulujeme a děkujeme! Mladé umělkyně se můžou těšit na kalendáře, kde bude otištěna i jejich mandala a diplomy. Vyhodnocení soutěže najdete zde: http://www.mandaladetem.cz/vybrane15.html

Mgr. Marcela Litomyská

Občas se stane, že jsou naše jazykové skupiny spojeny. Obě skupinky se učí jak německý, tak anglický jazyk, ale naše úrovně se kvůli počtu let, kdy se jazyk učíme, trochu liší. Vůbec nám to však nevadilo v hodině, kdy angličtináři (skupinka AJ1) pozvali němčináře (AJ2) do restaurace. Dostali skutečná menu a zahráli si na rodiny, které si objednávaly, na co měly chuť. Procvičili jsme si chování a fráze v restauraci, oprášili slovní zásobu týkající se jídla a hlavně se dobře bavili. 

Mgr. Marcela Litomyská

Žáci naší školy pracují ve vyučovacích hodinách s tablety, které škola získala v rámci projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek. Práce s dotykovým zařízením je ve výuce velmi efektivní a dovoluje pedagogům zařazovat do vyučovacích hodin nové formy a metody učení. Žáky výuka s moderními technologiemi moc baví. 

Ing. Monika Brandlová

Tablety ve výuc...
Tablety ve výuce Tablety ve výuce

Dne 2. 2. 2015 se žáci 6.B účastnili preventivní besedy s názvem "Zdravé vztahy v kolektivu", jejímž cílem bylo utužovat a posilovat zdravé vztahy mezi žáky, vést je k vzájemnému respektu a spolupráci. Třída má být klidným a bezpečným místem pro všechny děti a to vyžaduje pěstování slušného chování a kamarádských vztahů. Interaktivní zážitkové hry byly jednoznačně zaměřené na posílení kolektivních vztahů.

Téhož dne proběhla preventivní beseda pro žáky 7.A a 7.B, tentokráte na téma "Přátelství a láska, vztahy a nebezpečí sociálních sítí". Dotýkala se citlivých oblastí dospívajících žáků, obzvláště jejich samoty, bezpečného chování na sociálních sítích, hledání partnera, snahy budovat vztah, rozdílného vnímání sexuality mezi chlapci a dívkami.

Dne 3. 2. 2015 se konala preventivní beseda pro 8.A a 8.B nazvaná "Prostituce a promiskuita", která upozornila na toto nezdravé dívčí i chlapecké sexuální chování a s ním na nebezpečí sexuálně přenosných nemocí. Zmíněny byly i současné metody kuplířů - organizovaná prostituce.

Žáci osmých tříd byli 13. 2. 2015 seznámení rovněž s odpovědností za své vztahy. Přednáška "Sex, AIDS a vztahy" poodhalila základní pravdy o problému HIV/AIDS, nabídla možnost vyslechnout vyprávění příběhů, dotkla se žhavých témat jako jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska a zamilovanost. Mnozí žáci třeba došli ve svých vztazích již příliš daleko a někteří toho litují. Snad jim přednáška s humorným nadhledem pomohla a povzbudila je k novým začátkům. 

Srdečně děkujeme přednášejícím lektorům Radku Pospíšilovi ze společnosti ACET ČR, o. s. a panu Matouši Čepovi z o. s. ABATOP.

"Je velmi smutné, když umírají mladí lidé, ale nejsmutnější je, když umírají z neznalosti."

Mgr. Zuzana Mangirasová

Dne 6. ledna 2015 zavítali do naší školy Tři králové. Malá děvčátka z prvního stupně školy převlečena za Kašpara, Melichara a Baltazara chodila školou a zpívala všem přítomným ve škole koledu. Třem králům to moc slušelo a všichni ve škole jim děkuji za pěkné koledování. 

Ing. Monika Brandlová

Tři králové ve ...
Tři králové ve škole Tři králové ve škole