V pondělí 6. 5. 2015 se již tradičně na naší škole konala jízda zručnosti. Již dříve si žáci procvičili pravidla silničního provozu v dopravních testech. A vítězové obou soutěží postupují do městského kola, které nás čeká tento týden ve čtvrtek. 

Počasí nám přálo a tak si žáci 4. - 9. ročníků nasadili přilby a vyrazili na kolech mezi překážky. Úkolem bylo projet celou trasu s co nejmenším počtem trestných bodů. A jak to dopadlo se můžete podívat níže. 

Mgr. Jolana Šrubařová

Dopravní soutěž
Dopravní soutěž Dopravní soutěž

Moderní technologie jsou již součástí každodenního osobního a pracovního života a škola by měla žáky na jejich bezpečné užívání připravit. Žáci moderní technologie běžně užívají k zábavě, a tak je vhodné naučit žáky využívat moderní technologie ne jen ke hraní her a brouzdání po internetu, ale i jako nástroj pro vzdělávání.

Naše škola poskytla učitelům na základě Projektu ICT kouč - tablety do škol, máme tak možnost usnadnit si a zpestřit výuku nespočetným množstvím cvičení a her, které jsou na internetu v nabídce.

Na druhém stupni používáme tablet v hodinách anglického jazyka místo slovníku, k vyhledávání reálií, při tvorbě projektů, u mladších žáků na prvním stupni pak k procvičování gramatiky a slovíček.  Jak můžete vidět v přiložené video-koláži, děti to s tabletem umí a angličtina je pak o to více baví.

Žáci si mohou procvičovat i doma např. na stránkách:

http://www.eslgamesplus.com/,

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games,

http://gamestolearnenglish.com/

Mgr. Marcela Litomyská

17. 4. 2015

Sešli jsme se na Masarykově náměstí, abychom reprezentovali naši školu v ekologické soutěži města Karviná nazvané EKOZOO.  Celému klání předcházela náročná tvorba našeho reprezentativního tvora, kterého jsme nazvali  "PET-PET".

Proč  PET-PET?  Je to slovní hříčka - PET (hlavní materiál pro tvorbu byly petlahve a stará CDčka) a PET- anglicky domácí mazlíček.

Ještěr má symbolizovat původní přírodu pravěku, kdy neexistovaly odpady a znečištěné ovzduší. Náš PETPET je chudák obalen do odpadového materiálů, který produkuje naše dnešní civilizace.

Trvalo nám bezmála 6 hodin, než jsme PET-PETA  celého pokryli lesklými šupinkami.

Byť nám počasí příliš nepřálo, soutěžní dopoledne na náměstí jsme si užili, zpestřily nám je aktivity s ekologickou tématikou, smyslové hry a kvízy.

Za PK VV děkuje 7.A Mgr. Marcela Litomyská (práce s tavící pistolí, keramický korpus, foto a video) dále spolupracovali RNDr. Zdenka Parchanská (motivační kouč), Mgr. Zuzana Canibalová (doprovod dětí), Pavlína  Ševčíková (průvodní plakát), Mgr. Aleš Homan (transport PET-PETA)

 

7.A - Den Země
7.A - Den Země 7.A - Den Země

 

V úterý dne 21. 4. 2015 se zúčastnili žáci IV. B třídy poutavé besedy s lektorkami sdružení MAJÁK s pracovním názvem MILTIKULTI. Byla zaměřena na problematiku prohlubování vstřícného postoje dětí k lidem s jinou národnosti, k jiným etnickým skupinám (oblékání, vzhled, zvyky, jazyk, jiné chování v určitých situacích). 

Díky didaktickým hrám děti samy pochopily, jak zrádné může být lidi soudit dle prvního dojmu. Hry s názvy MOLEKULY, PŘESEDNI SI, KLUBÍČKO a další děti velice zaujaly a žáci velmi dobře spolupracovali. Aktivní zapojení bylo lektorkami oceněno drobnými propagačními dárky. 

Mgr. Hana Ciosková

Její krmná dávka se skládá převážně z ovoce a zeleniny, ale šimpanzi dostávají také tvaroh, vajíčka, ořechy, ryby, drůbeží maso, těstoviny nebo ovesné vločky. Na snídani si pochutnají i na ovocných čajích nebo kakau. Jeden šimpanz spořádá za den cca 4 - 4,5 kg potravy.

Již několik let probíhá v naší zoo program obohacování života šimpanzů. Protože jsou tvory velmi učenlivými a zvídavými, připravují jim jejich ošetřovatelé nejrůznější překvapení - schovávají potravu do krabic a starého oblečení, kousky ovoce a zeleniny umisťují mimo dosah jejich rukou tak, aby si šimpanzi k oblíbenému soustu pomohli klacíkem apod. Jelikož tráví v přírodě většinu času hledáním potravy, vyplní se tak jejich čas v zoo obdobnou činností.

I ve školním roce 2014/2015 jsme adoptivními rodiči šimpanzice Bambari. 

Sourozenci:       Beira, Zira

Maminka:          Hope

Tatínek:              Siri

Ve školním roce 2013/2014 žáci i zaměstnanci Majáčku přispěli celkovou částkou 3.174.- Kč na adopci  BAMBARI. Do ZOO Ostrava byl proto odevzdán pro „naší šimpanzici“ sponzorský dar ve výši   3.174.-Kč.

Naše Bambari letos oslaví 15 narozeniny, narodila se 8. 12. 2000. Všem Vám, kteří jste třeba i malou částkou někdy v historii adopce přispěli, moc za BAMBARI děkujeme.