V rámci dopravní výchovy a propagace bezpečného chování v silničním provozu vyhlásil Magistrát města Karviné výtvarnou soutěž s názvem "CESTA DO ŠKOLY I NA VÝLET."

Děti měli prostřednictvím svých prací výtvarně zpracovat, popis cesty do školy nebo cesty na výlet, posoudit jejich bezpečnost a snažit se vyznačit riziková místa, která jsou pro ně nebezpečná a se kterými se často setkávají. 

Do soutěže jsme s p. uč. Mgr. Vlčkovou vybraly práce z prvního i druhého stupně. Doufáme, že zúčastněné děti z 5. B, které pracovali jako jednotlivci a žáci ze 7.A, kteří pracovali ve skupinách (viz foto), budou v soutěži úspěšní.

Vyhodnocení proběhne v rámci bezpečnosti v dubnu 2015. Autoři vítězných prací budou odměnění na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v průběhu měsíce června. 

Mgr. Marcela Litomyská

Výtvarná soutěž...
Výtvarná soutěž - Výtvarná soutěž -

Jaro už svými zkřehlými prsty ťuká na dveře a děti z naší školy se s chutí zapojily do předjarního výtvarného tvoření, které bude vrcholit pátečním projektovým dnem. Zubaté sluníčko nás dokonce vylákalo ven, kde jsme zdobili omotáváním bavlnkami vajíčka i větve. Některé výtvory krášlí školní chodby, jiné budou třeba prodány na velikonočním jarmarku. Malou ochutnávku najdete v přiloženém videu. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Mgr. Marcela Litomyská

V týdnu od 16. 2. - 20. 2. 2015 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu, který se již tradičně odehrával na horském hotelu Bumbálka. Po příjezdu byli žáci rozřazeni do dvou lyžařských družstev a jednoho snowboardového družstva. Během celého týdne jsme pak usilovali o zlepšení lyžařských dovedností a večer probíhala teoretická příprava v podobě přednášek. Žáci se dozvěděli informace o základních pravidlech chování na sjezdovce tzv. bílý kodex, ale také užitečné informace o výstroji a výzbroji na hory. Během celého pobytu nám přálo počasí a sněhové podmínky byly vynikající. I díky tomu se všichni žáci naučili lyžovat a nakonec se zúčastnili slalomového závodu. Lyžák jsme si moc užili, a protože se obešel bez závažnějších zranění, můžeme s klidem v duši říct, že to letos opět skvěle vyšlo. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat svým kolegům Hance Cioskové a Petru Šupolovi, za realizaci kurzu. 

Mgr. Jiří Šajna

Dne 18. března 2015 proběhl na naší škole chat žáků s ředitelem školy. Žáci měli možnost písemně se dotazovat pana ředitele na všechno, co je zajímá a co se chtěli dozvědět. 

Děti měly radost z každé položené otázky a s napětím očekávaly odpovědi od pana ředitele. Po ukončení této akce děti navštívily pana ředitele osobně v jeho kanceláři, kde měli další možnost osobního setkání s panem ředitelem a společně se s ním vyfotili. Uskutečnila se tak další z mnoha pěkných akcí na naší škole. 

V případě zájmu si můžete přečíst obsah chatu. 

Ing. Monika Brandlová

Chat žáků s řed...
Chat žáků s ředitelem školy Chat žáků s ředitelem školy

V týdnu od 16. - 20. února 2015 se žáci prvního stupně zúčastnili lyžařského kurzu v Bukovci. Každý den cestovali autobusem tam a zpět. Celkem 21 žáků si rozebrali podle dovedností do 5 - 6 členných skupinek zkušení instruktoři z lyžařské školy Malina. Někteří museli zvládnout úplné základy - od obutí se do lyžařských bot, překonání strachu z pádu až po první obloučky. Pokročilejší se zdokonalovali na posuvném pásu a v konečné fázi i na poměrně velkém kopci. Závěr kurzu byl ukončen závodem ve slalomu, na který se přijeli podívat i někteří rodiče. Slalom zvládly bez větších problémů i děti, které stály na začátku týdne na lyžích poprvé, i když samozřejmě trošku pomaleji. Odměnou byl diplom, drobné upomínkové předměty a fotka s "Malinou". Celý týden bylo nádherné počasí, které jen umocnilo zážitky z lyží. Děti přijely nadšené. 

Mgr. Zuzana Canibalová

LVVZ - žáci prv...
LVVZ - žáci prvního stupně školy LVVZ - žáci prvního stupně školy