V pátek 21. listopadu 2014 žáci 9.A absolvovali seminář Kariérní poradenství pro trh práce. Seminář pro naše žáky připravila Okresní hospodářská komora a lektorkou byla Mgr. Bc. Eva Kytková. Cílem semináře bylo pomoci žákům lépe se orientovat v nabídce středních škol podle požadavků trhu práce a zjistit svůj pracovní typ. Pomocí Hollandova dotazníku RIASEC žáci vybírali profese, o které by měli zájem nebo naopak vůbec ne, aby ve výsledku zjistili, zda jsou pracovní typ realistický, výzkumný, umělecký, sociální, podnikavý nebo kancelářský. Lektorka žáky seznámila s rysy jednotlivých pracovních typů a doporučila, jakým směrem by se měli žáci při volbě budoucího povolání ubírat. Na závěr se žáci dověděli, v jakých oborech budou mít po ukončení střední školy největší šanci se uplatnit. V době, kdy se žáci rozhodují, na kterou střední školu půjdou studovat, je každá informace určitě užitečná.

Mgr. Eva Bauerová

Počátkem listopadu jsme se s dětmi z 6.B rozhodli zúčastnit se literárně-výtvarné soutěže časopisu AGE nazvané SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Cílem bylo vytvořit srdce z libovolného materiálu a také se v kolektivu zamyslet nad tím, komu by děti chtěly srdce darovat a proč a doplnit je příběhem, povídkou, básní atd. Děti dostaly pohotový nápad vytvořit srdce pro děti z karvinského dětského domova Srdce. S vervou a chutí jsme se pustili do práce a věnovali čtyři hodiny výtvarné výchovy výtvoru tvořenému opravdu s láskou. Zapojila se skutečně celá třída a děti vůbec netušily, že se bude soutěžit o hodnotné ceny. Jejich hlavním cílem bylo, aby se srdce povedlo a abychom ho v pořádku dopravili do dětského domova. Srdce jsme si nechali odvézt autem, do kterého se vešlo taktak. Jelikož jsem v dětském domově nedávno působila jako lektorka angličtiny, na setkání s dětmi jsem se také těšila. Do dětského domova jsme všichni vstupovali se smíšenými pocity - děti si uvědomily, jaké štěstí mají, když mají vlastní rodiče a svůj pokoj. Na druhou stranu byly zvědavé. Přivítalo nás několik párů očí, které po nás zvídavě pokukovaly a vstřícný pan zástupe ředitele Richard Mohyla. Nicola Kloubková přečetla dětem krátkou báseň, kterou sama složila na téma kamarádství. Báseň, kterou jsme zaslali do soutěže s názvem "Mami" jsme však dětem nečetli, protože je příliš vážná. Děti ze 6.B se složily i na koupi sladkostí, kterými jsme naplnily vyrobený kornout. Odcházeli jsme v úsměvy na tvářích a jedna z děvčat bydlící v dětském domově dokonce zastavila Terezku, aby jí poděkovala. Teprve poté se děti dověděly, že za první místo v této soutěži je možno vyhrát příspěvek na školní výlet v hodnotě 30 000 Kč, knižní poukázky, reportáž o vítězném kolektivu v časopise, vybavení třídy energeticky úsporným osvětlením a další ceny, tak nám drže v lednu palce!

Mgr. Marcela Litomyská

Srdce s láskou ...
Srdce s láskou darované Srdce s láskou darované

Dne 4. listopadu 2014 jsme se třídou 6.B navštívili fryštátskou knihovnu, kde na nás čekalo spousta zajímavých informací nejen o historii města Karviné, ale i o historii okolních měst. Děti si vyslechly od paní knihovnice poutavé příběhy svázané s našim městem. Zaujala je pověst o rájeckém Baronovi a strašidelném domě, o Baronovi, který byl největším střelcem, o chamtivé překupnici a také o kouzelném zvonu, který dodnes vyzvání pro štěstí všem karvinským. Pověst o zbojníku, sedláku a hrnčíři nám připomněla jedno z prvních a nejdůležitějších karvinských řemesel. Děti beseda moc bavila, zapojily se do debaty o památkách, které znají, měly možnost zeptat se na podrobnosti a zajímavosti našeho města. Na závěr jsme se prošli náměstím a některé památky si ukázali naživo.

Mgr. Marcela Litomyská 

V pátek 31. října 2014 proběhl na naší škole opět barevný den. Ve třídách převládala zelená a hněda barvička a všechny děti i učitelé se zapojili. Všichni byli opravdu úžasní. Děkujeme všem za hojnou účast a vítězům druhého barevného dne moc blahopřejeme.

6.A, Mgr. Pavlína Mojová

Hnědozelený den
Hnědozelený den Hnědozelený den

Jako každoročně, i letos se naši žáci zapojili do výtvarného projektu nadace Stonožka - "Hnutí na vlastních nohou". Jejich úkolem bylo na složený formát A4 namalovat či nakreslit vánoční nebo zimní motiv. Pro tvorbu přání byla stanovena přísná pravidla. Děti se zhostily úkolu s trpělivostí a nasazením, neboť věděly, že je to "pro dobrou věc". Vybraná přání splňující všechny parametry byla 20. 10. 2014 zaslána do Prahy. Děkujeme za spolupráci MŠ Žižkova, která nám přispěla několika přáníčky do našeho balíčku.

Mgr. Marcela Litomyská

Nadační projekt...
Nadační projekt stonožka Nadační projekt stonožka