12. 05. 2015 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili besedy s názvem „Život v závislosti“. Pan Povala, který si osobně prošel několikaletou zkušeností s tvrdými drogami, si žáky velmi rychle získal svou otevřeností a dynamickým projevem. Přednáška byla doplněna řadou konkrétních příběhů, při nichž přecházel mráz po zádech nejen žákům, ale i přítomným vyučujícím. Po celu dobu panovala ve třídě atmosféra velké důvěry a žáci se mohli lektora na cokoliv zeptat. Velmi zajímavou součástí byly i hrané scénky, u nichž se žáci nejen dobře bavili, ale viděli reálné životní situace z jiného úhlu pohledu. V učebně panovalo po celou dobu ticho a i ti největší „rebelové“ hltali každé slovo přednášejícího. Žáci dokonce obětovali i přestávku, aby nenarušili tok načatého vyprávění. Naši dospívající viděli, že před nimi stojí člověk, který nezahodil svou životní šanci, ale dokázal se i ze samotného dna beznaděje zvednout a proměnit svou osobní zkušenost s drogovou závislostí v pomoc druhým. Sugestivní pojetí, velké osobní nasazení, přesvědčivé, citlivé podání a entuziasmus evokovaly v přítomných mladých lidech prostor k hlubšímu zamyšlení se nad dopady drogových experimentů.

Mgr. Zuzana Mangirasová, ŠMP

Beseda - drogy ...
Beseda - drogy a závislost Beseda - drogy a závislost

Téma "BAREVNÝ DIALOG" jsem vybrala proto, abych se podívala, jaký je rozdíl mezi vnímáním a výtvarnou reflexí mezilidské komunikace dětí v 6. - 9. ročníku.

Výsledky prací mne utvrdily v tom, že děti se dokážou na papíře daleko více otevřít. Dialogy mnohdy odrážely nelehké situace v rodině, starosti ve škole nebo třeba jen dialogy, které nechtíc zaslechly někde na ulici.

Se třídou 6.B jsme se snažili hádat, co který obraz vyjadřuje, aniž by nám to autor hned prozradil, mluvili jsme o tom, jaký je často rozdíl mezi tím, co se nám honí hlavou a tím, co ve skutečnosti vypouštíme z úst.

V rámci vztahů ve třídě byla tato hodina snad přínosem v tom, že si děti některé problémy mezi sebou dokázali pojmenovat a ujasnit. A pro mne jako pedagoga se stala opětovným ujištěním, že skrze výtvarnou tvorbu dovedou děti vyjádřit daleko lépe, co prožívají a co je trápí.

Vybrané práce můžete vidět v oknech vestibulu naší školy.

Mgr. Marcela Litomyská

Moderní technologie jsou již součástí každodenního osobního a pracovního života a škola by měla žáky na jejich bezpečné užívání připravit. Žáci moderní technologie běžně užívají k zábavě, a tak je vhodné naučit žáky využívat moderní technologie ne jen ke hraní her a brouzdání po internetu, ale i jako nástroj pro vzdělávání.

Naše škola poskytla učitelům na základě Projektu ICT kouč - tablety do škol, máme tak možnost usnadnit si a zpestřit výuku nespočetným množstvím cvičení a her, které jsou na internetu v nabídce.

Na druhém stupni používáme tablet v hodinách anglického jazyka místo slovníku, k vyhledávání reálií, při tvorbě projektů, u mladších žáků na prvním stupni pak k procvičování gramatiky a slovíček.  Jak můžete vidět v přiložené video-koláži, děti to s tabletem umí a angličtina je pak o to více baví.

Žáci si mohou procvičovat i doma např. na stránkách:

http://www.eslgamesplus.com/,

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games,

http://gamestolearnenglish.com/

Mgr. Marcela Litomyská

V pondělí 6. 5. 2015 se již tradičně na naší škole konala jízda zručnosti. Již dříve si žáci procvičili pravidla silničního provozu v dopravních testech. A vítězové obou soutěží postupují do městského kola, které nás čeká tento týden ve čtvrtek. 

Počasí nám přálo a tak si žáci 4. - 9. ročníků nasadili přilby a vyrazili na kolech mezi překážky. Úkolem bylo projet celou trasu s co nejmenším počtem trestných bodů. A jak to dopadlo se můžete podívat níže. 

Mgr. Jolana Šrubařová

Dopravní soutěž
Dopravní soutěž Dopravní soutěž

V úterý dne 21. 4. 2015 se zúčastnili žáci IV. B třídy poutavé besedy s lektorkami sdružení MAJÁK s pracovním názvem MILTIKULTI. Byla zaměřena na problematiku prohlubování vstřícného postoje dětí k lidem s jinou národnosti, k jiným etnickým skupinám (oblékání, vzhled, zvyky, jazyk, jiné chování v určitých situacích). 

Díky didaktickým hrám děti samy pochopily, jak zrádné může být lidi soudit dle prvního dojmu. Hry s názvy MOLEKULY, PŘESEDNI SI, KLUBÍČKO a další děti velice zaujaly a žáci velmi dobře spolupracovali. Aktivní zapojení bylo lektorkami oceněno drobnými propagačními dárky. 

Mgr. Hana Ciosková