Dne 31. 3. 2015 v odpoledním čase to v naší školní jídelně opravdu žilo. Návštěvníci si mohli zakoupit kraslice, věnečky, karabáče a spoustu dalších ručně dělaných ozdůbek s velikonoční tématikou. Rodiče poseděli u kávy či čaje a pochutnali si na cukrovinkách. Děti vytvářely přání, květinky, košík na kraslice, slepičky na kolíčku a spoustu dalších jiných výrobků. Ochutnávku z celého odpoledne nabízíme ve fotogalerii. Moc děkujeme všem dětem, rodičům a pedagogům, kteří pomáhali s přípravou a organizací celé akce.

ZŠ Majakovského

Velikonoční jar...
Velikonoční jarmark a jarní tvoření Velikonoční jarmark a jarní tvoření

Ani letos jsme nezapomněli na sportovní vyžití dětí karvinských mateřských škol a společně se ZŠ Dělnická a ZŠ Školská jsme pro ně připravili 17. 3. 2015 olympiádu v netradičních disciplínách, které prověřily šikovnost, rychlost i obratnost nejmenších olympioniků. 

Olympiády se zúčastnilo 150 dětí z 15 karvinských mateřinek. Děti zažily svou první sportovní olympiádu a soutěžily mezi sebou o velkého putovního medvěda. Po urputném boji si první místo odnesla Mateřská školka Čajkovského z Mizerova. Obrovský putovní plyšový medvěd, je minimálně do dalšího ročníku her už "zabydlen". 

Jak to na olympiádě vypadalo si můžete prohlédnou ve videu

Naše škola se už řadu let účastní na dobročinném projektu, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Naše škola se i letos zapojila do veřejné sbírky, kterou pořádá občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM.

Zakoupením předmětů s logem občanského sdružení jsme přispěli na pomoc vážně nemocných dětí, jejichž zdravotní stav vyžaduje stabilní celodenní péči rodičů. K jejímu usnadění jsou potřebné rehabilitační a zdravotnické pomůcky, invalidní vozíčky, zdravotní kočárky apod. Věříme, že alespoň tímto nemocné a handicapované děti potěšíme a přispějeme částkou co nejvyšší.

Díky žákům a zaměstancům ZŠ Majakovského zakoupením magnetek a pravítek se podařilo vybrat částku 960,- Kč, které putovaly na účet Život dětem.

Všem, kteří si koupili předmět s logem Život dětem a přispěli tak na dobrou věc, děkujeme.

Děkujeme všem, kterým není  lhostejný osud nemocných či handicapovaných dětí. 

ZŠ Majakovského

 

V rámci dopravní výchovy a propagace bezpečného chování v silničním provozu vyhlásil Magistrát města Karviné výtvarnou soutěž s názvem "CESTA DO ŠKOLY I NA VÝLET."

Děti měli prostřednictvím svých prací výtvarně zpracovat, popis cesty do školy nebo cesty na výlet, posoudit jejich bezpečnost a snažit se vyznačit riziková místa, která jsou pro ně nebezpečná a se kterými se často setkávají. 

Do soutěže jsme s p. uč. Mgr. Vlčkovou vybraly práce z prvního i druhého stupně. Doufáme, že zúčastněné děti z 5. B, které pracovali jako jednotlivci a žáci ze 7.A, kteří pracovali ve skupinách (viz foto), budou v soutěži úspěšní.

Vyhodnocení proběhne v rámci bezpečnosti v dubnu 2015. Autoři vítězných prací budou odměnění na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v průběhu měsíce června. 

Mgr. Marcela Litomyská

Výtvarná soutěž...
Výtvarná soutěž - Výtvarná soutěž -