V rámci podpory minimálního preventivního programu školy byla pro žáky 6.B připravena beseda na téma upevnění kolektivních vztahů ve třídě, rozvoj pozitivního klimatu a spolupráce třídního kolektivu. Formou jednoduchých simulačních her si žáci vyzkoušeli různé aktivity na podporu zmíněných faktorů. Všichni se aktivně zapojili, bavili se a vládla pozitivní atmosféra.

Mgr. Zuzana Mangirasová, ŠMP