V listopadu 2014 jsme měli v tematických plánech anglického jazyka obsaženo téma nakupování. A protože si v angličtině rádi hrajeme, zahráli jsme si na skutečné nakupování. Přinesla jsem dětem z obou skupin 5.B skutečné libry, eura i dolary, aby se seznámili s měnou anglicky mluvících zemí. Měly možnost prohlédnout si obaly od různých potravin dovezených z Anglie, které se přece jen od těch našich v něčem liší. Děti dostaly nákupní tašky, peníze, rozdělily si role a všechny se vystřídaly v reálných dialozích jak v roli zákazníka, tak v roli prodavače. Děti si hodinu moc užily a zapamatovaly si názvy potravin a fráze, které se jim budou v životě určitě hodit. 

Mgr. Marcela Litomyská

V pátek 28. listopadu 2014 se rozjelo pár žáků naší školy do Vídně. Na dlouhou cestu se k nám přidali žáci ZŠ U Lesa. Museli jsme velmi brzy vstávat, už ve 4:45 hodin jsme měli všichni sraz před naší školou. Ve Vídni jsme nejdříve viděli dům "Hundertwasserhaus", nejznámější dílo architekta Friedensreicha Hudertwassera. Potom jsme si prohlédli bývalou letní císařskou rezidenci Schönbrunn, vánoční výzdobu před zámkem i s vánočními stánky, jeho park a letohrádek Gloriette. A hurá do centra Vídně, kde jsme z nejznámějších památek viděli oficiální sídlo habsburské monarchie Hofburg, katedrálu sv. Štěpána, muzeum umění a světoznámou výstavní galerii Albertina, Parlament, obraz Poslední večeře Páně, Operu, nádherně vyzdobenou radnici včetně vánočních trhů a spoustu dalších zajímavých budov a památek Vídně. Nechyběla ani příležitost si něco koupit. Byli jsme opravdu unavení, plní zážitků a spokojeni z příjemně stráveného dne a dlouhé cesty jsme nakonec vůbec nelitovali.

Mgr. Pavlína Mojová

Vídeň
Vídeň Vídeň

V pátek 21. listopadu 2014 žáci 9.A absolvovali seminář Kariérní poradenství pro trh práce. Seminář pro naše žáky připravila Okresní hospodářská komora a lektorkou byla Mgr. Bc. Eva Kytková. Cílem semináře bylo pomoci žákům lépe se orientovat v nabídce středních škol podle požadavků trhu práce a zjistit svůj pracovní typ. Pomocí Hollandova dotazníku RIASEC žáci vybírali profese, o které by měli zájem nebo naopak vůbec ne, aby ve výsledku zjistili, zda jsou pracovní typ realistický, výzkumný, umělecký, sociální, podnikavý nebo kancelářský. Lektorka žáky seznámila s rysy jednotlivých pracovních typů a doporučila, jakým směrem by se měli žáci při volbě budoucího povolání ubírat. Na závěr se žáci dověděli, v jakých oborech budou mít po ukončení střední školy největší šanci se uplatnit. V době, kdy se žáci rozhodují, na kterou střední školu půjdou studovat, je každá informace určitě užitečná.

Mgr. Eva Bauerová

V úterý 25. listopadu 2014 bylo u nás ve škole opravdu modro. Proběhl další barevný den a to tentokrát do modra. Děti byly opravdu velmi kreativní. Nejúžasnější třídou dnešního dne byla třída 4.B, moc blahopřejeme. Žáci začínají opravdu bojovat jako draci, aby byli nejlepší. Výsledky můžete vidět na nástěnce vedle učebny NJ (kuchyňky) i průběžné pořadí v celé soutěži. Už se moc těšíme na další barevný den. Děkujeme všem za hojnou účast a vítězům moc blahopřejeme.

8.A, Mgr. Pavlína Mojová

Modrý den
Modrý den Modrý den

Počátkem listopadu jsme se s dětmi z 6.B rozhodli zúčastnit se literárně-výtvarné soutěže časopisu AGE nazvané SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Cílem bylo vytvořit srdce z libovolného materiálu a také se v kolektivu zamyslet nad tím, komu by děti chtěly srdce darovat a proč a doplnit je příběhem, povídkou, básní atd. Děti dostaly pohotový nápad vytvořit srdce pro děti z karvinského dětského domova Srdce. S vervou a chutí jsme se pustili do práce a věnovali čtyři hodiny výtvarné výchovy výtvoru tvořenému opravdu s láskou. Zapojila se skutečně celá třída a děti vůbec netušily, že se bude soutěžit o hodnotné ceny. Jejich hlavním cílem bylo, aby se srdce povedlo a abychom ho v pořádku dopravili do dětského domova. Srdce jsme si nechali odvézt autem, do kterého se vešlo taktak. Jelikož jsem v dětském domově nedávno působila jako lektorka angličtiny, na setkání s dětmi jsem se také těšila. Do dětského domova jsme všichni vstupovali se smíšenými pocity - děti si uvědomily, jaké štěstí mají, když mají vlastní rodiče a svůj pokoj. Na druhou stranu byly zvědavé. Přivítalo nás několik párů očí, které po nás zvídavě pokukovaly a vstřícný pan zástupe ředitele Richard Mohyla. Nicola Kloubková přečetla dětem krátkou báseň, kterou sama složila na téma kamarádství. Báseň, kterou jsme zaslali do soutěže s názvem "Mami" jsme však dětem nečetli, protože je příliš vážná. Děti ze 6.B se složily i na koupi sladkostí, kterými jsme naplnily vyrobený kornout. Odcházeli jsme v úsměvy na tvářích a jedna z děvčat bydlící v dětském domově dokonce zastavila Terezku, aby jí poděkovala. Teprve poté se děti dověděly, že za první místo v této soutěži je možno vyhrát příspěvek na školní výlet v hodnotě 30 000 Kč, knižní poukázky, reportáž o vítězném kolektivu v časopise, vybavení třídy energeticky úsporným osvětlením a další ceny, tak nám drže v lednu palce!

Mgr. Marcela Litomyská

Srdce s láskou ...
Srdce s láskou darované Srdce s láskou darované