Dne 23.1. měli žáci 4.A besedu v Regionální knihovně s názvem Od housliček po buben. Žáci se zde zábavnou formou seznamovali s nejrůznějšími hudebními nástroji. Rozvíjeli si tak kladný vztah k hudbě a hudebním nástrojům. Dozvěděli se mnoho užitečných informaci o historii, původu a využití hudebních nástrojů z celého světa, včetně pravěkých a dávno zapomenutých. Moc děkujeme Středisku hudby a umění v Karviné - Fryštátě za perfektní a velmi poučnou besedu.

Mgr. Radek Krnáč