Od 25. 5. 2020 bude naše školní jídelna vařit obědy i pro cizí strávníky. V případě zájmu se obraťte na vedoucí školní jídelny. 

Telefonní kontakt:

mobil: 607 040 233

pevná linka: 596 312 003

Žaneta Valošková, vedoucí školní jídelny

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2020

 

                                                                                  platí strávník                        finanční norma

Žáci 7 – 10 let                                                         25,- Kč                                    25,- Kč

Žáci 11 – 14 let                                                       27,- Kč                                    27,- Kč

Žáci 15 let a více                                                    28,- Kč                                    28,- Kč

Zaměstnanci ZŠ Majakovského                             19,- Kč                                    28,- Kč

(dopl. FKSP 9,-Kč)

vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování, z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č.561/2005 Sb.

Organizace provozu stravování

  • obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11:55 do 14:00 hod.

Žáci si po příchodu do šatny odloží aktovku do skříňky a s oblečením vstupují do jídelny.

  • v jídelně se každý žák obsluhuje sám. Polévku mu nalije pedagogický dozor. Ten také dohlíží na bezpečnost a kázeň dětí.
  • další jídlo mu vydá kuchařka u výdejního okénka na čip ke stravování. Každý předem hlásí kolik asi sní, abychom snížili zbytky na minimum. Strávník může požádat o přídavek. Menu č.l nebo č.2 si strávník objednává  sám v objednávkovém terminálu na týden dopředu.

    Norma masa je následující:

     7 – 10 let   v syrovém stavu 60 gr.     po tepelné úpravě  činí     35 gr.

     11 – 14 let                            70 gr.                                              45 gr.

     15 a více let                          80 gr.                                              56 gr.

     dospělí                                 80 gr.                                              56 gr.

-     použité nádobí odevzdá u okénka k tomu určenému a každý strávník si po sobě utře stůl

  • v jídelně nepobíháme ani nekřičíme, také neničíme vybavení školní jídelny
  • stravu včetně ovoce konzumujeme ve školní jídelně. 

Způsob placení, přihlašování a odhlašování obědů

Stravné platíme na 1 měsíc dopředu. Úhradu lze provést budˇ složenkou nebo inkasem z účtu.