Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2021

 

                                                                                  platí strávník                        finanční norma

Žáci 7 – 10 let                                                         25,- Kč                                    25,- Kč

Žáci 11 – 14 let                                                       27,- Kč                                    27,- Kč

Žáci 15 let a více                                                    28,- Kč                                    28,- Kč

Zaměstnanci ZŠ Majakovského                             18,- Kč                                    28,- Kč

(dopl. FKSP 10,-Kč)

Důchodci ZŠ Majakovského                                  45,- Kč                                     28,- Kč

(dopl. FKSP 10,-Kč

 neplatí věcnou režii)

Důchodci města Karviné                                       55,- Kč                                     28,- Kč

(neplatí věcnou režii)

Cizí strávníci                                                         58,- Kč                                     28,- Kč

 

Cena oběda pro cizí strávníky činí:

Potraviny                              28,- Kč

Režijní a mzdové nákl.         27,- Kč          

Zisková přirážka                   3,- Kč

Celkem                                58,- Kč

 

Žaneta Valošková, vedoucí ŠJ

V Karviné dne 31. 12. 2020   

                                                                                              Mgr. Roman Hamrus

                                                                                                  ředitel ZŠ a MŠ

vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování, z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č.561/2005 Sb.

Organizace provozu stravování

  • obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11:55 do 14:00 hod.

Žáci si po příchodu do šatny odloží aktovku do skříňky a s oblečením vstupují do jídelny.

  • v jídelně se každý žák obsluhuje sám. Polévku mu nalije pedagogický dozor. Ten také dohlíží na bezpečnost a kázeň dětí.
  • další jídlo mu vydá kuchařka u výdejního okénka na čip ke stravování. Každý předem hlásí kolik asi sní, abychom snížili zbytky na minimum. Strávník může požádat o přídavek. Menu č.l nebo č.2 si strávník objednává  sám v objednávkovém terminálu na týden dopředu.

    Norma masa je následující:

     7 – 10 let   v syrovém stavu 60 gr.     po tepelné úpravě  činí     35 gr.

     11 – 14 let                            70 gr.                                              45 gr.

     15 a více let                          80 gr.                                              56 gr.

     dospělí                                 80 gr.                                              56 gr.

-     použité nádobí odevzdá u okénka k tomu určenému a každý strávník si po sobě utře stůl

  • v jídelně nepobíháme ani nekřičíme, také neničíme vybavení školní jídelny
  • stravu včetně ovoce konzumujeme ve školní jídelně. 

Způsob placení, přihlašování a odhlašování obědů

Stravné platíme na 1 měsíc dopředu. Úhradu lze provést budˇ složenkou nebo inkasem z účtu.

Stále častěji se v médiích řeší moderní téma: zdravá výživa. Kvalita dětského jídelníčku je čím dál důležitější téma, v Česku totiž stále přibývá obézních dětí.

Deník MF Dnes vydal článek – nezávislý test Mladé Fronty Dnes, který hodnotil jídelníčky namátkově vybraných 10 českých školních jídelen. Mezi vybranými je i naše školní jídelna ZŠ a MŠ Majakovského. K hodnocení dali dvoutýdenní jídelníček z letošního dubna, tak jak je vyvěšen na internetových stránkách škol. Jídelníčky hodnotil Petr Havlíček, odborník na výživu. Obědy známkoval podle jejich skladby, vhodnosti potravin a jejich úpravy pro děti z hlediska toho, nakolik jde o pestré jídelníčky, či naopak o zastaralé a těžké. Jídelníčky hodnotil anonymně a známkoval jako ve škole.

Naše školní jídelna dostala plných pět hvězdiček a známku 1-2. Jen na obhajobu negativního hodnocení, že ryba byla pouze jednou a chybí čerstvé ovoce, bychom rádi dodali, že ryba v měsíci dubnu byla celkem 4x, což plně splňuje požadavky pro dětský jídelníček a ovoce v hodnotícím dvoutýdenním období bylo dětem podáno celkem 3x. Ale nebylo uvedeno v jídelníčku na internetových stránkách. Tudíž tuto skutečnost nemohli posoudit. Toto hodnocení by tedy dopadlo ještě lépe. Přesto děkujeme MF Dnes za článek a jsme rádi, že toto téma se stále řeší.

Také bychom chtěli dodat, že nám záleží na zdraví našich dětí. Ve školní jídelně používáme suroviny bez konzervačních látek, umělých barviv a aromat, nepoužíváme polotovary, denně nabízíme dětem neslazené nápoje a snažíme se hravou formou (Bondíkmánie) děti přimět jíst čerstvé saláty a netradiční lehčí jídla.

Žaneta Sobelová, vedoucí školní jídelny