HURÁÁÁ…

Máme za sebou kus poctivé práce. Jsme prima kolektiv a společně jsme vše zvládli. Těšíme se na krásné vysvědčení a zasloužené prázdniny. Jsme jedna velká rodina, a tak se sluší společné úspěchy a vše, co máme na srdci, z gruntu probrat u „kulatého stolu“. Je symbolem rovnosti. U „kulatého stolu“ nikoho nepreferujeme. Všichni zde mají stejné právo vyjádřit svůj názor. A s plným žaludkem jde všechno lépe…

Slunečné a bezstarostné prázdniny bez úrazu Vám všem přeje Vaše třídní učitelka. J

 

DOMY, STROMY, ZEM - FROTÁŽ - 7.A

 

Výtvarné práce v plenéru nabízí spoustu výtvarných řešení. My jsme zvolili techniku frotáže – což je přenášení otisku reliéfní struktury měkkou tužkou na povrch papíru a hledali inspiraci v nejbližším okolí školy. Děti pak měly svá díla dotvářet v barvě, čímž zvýraznily kontury daného reliéfu a vznikly tak zajímavé abstrakce. Jak se nám práce dařila, se můžete podívat na přiloženém videu.

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

 

Po předcházející teoretické části soutěže v dopravní výchově, jejímž naplněním byly testy pravidel silničního provozu, se 6. května konala praktická část soutěže. Jejím cílem bylo ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdy na kole v obtížnějších podmínkách. Překonat trasu s překážkami v co nejkratším čase ale neznamená, že rychle je vždy dobře. Udělovaly se proto i trestné body za chyby. Vítězové obou kategorií (z naší třídy Dája Vlk, Péťa Švesták, Natka Hořčicová a Janča Gančarčíková) postoupili do městského kola, které se konalo 14. 05. 2015, a vybojovali skvělé 1. místo. Už teď se těší na účast v okresním kole dopravní soutěže.

 

14. 05. 2015

 

Milí výletníci,

rozbalte si „dárek“ z X Laser Game

7.A - výlet
7.A - výlet 7.A - výlet

 

 

DEN ZEMĚ

 

Žáci 7. A se zúčastnili 17. dubna ekologické akce Den Země, svátku věnovaného především ekologii a šetrnosti k životnímu prostředí. Na celoměstské akci se prezentovali soutěžním výtvarným dílem, které vyráběli v hodinách VV s paní učitelkou Litomyskou. Vyrobený mazlíček PET-PET putoval na Masarykovo náměstí v Karviné, aby se zapojil do soutěže a hlasování o nejzajímavější výtvarné dílo na téma EKOZOO. Jen si tiše posteskl, že nemocná paní učitelka nemohla vidět, jak mu to sluší, a na okamžik posmutněl. Rozhodně však potěšil oko a zaujal nejednoho návštěvníka. Pro žáky byl připraven zajímavý program.

Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Shlédněte video tvorby našeho PET-PETA a fotografie z akce.

7.A - Den Země
7.A - Den Země 7.A - Den Země

 

Vážení rodiče,

třídní schůzky se konají v úterý 14. 4. 2015 v 16:30 hodin. Na setkání s Vámi se těší třídní učitelka. 

31. 3. 2015

Zúčastnili jsme se výchovného koncertu pěveckého sboru Permoník v ZUŠ B. Smetany s názvem Každý rok jiný sloh. Společně jsme cestovali v čase dějinami hudby. Ocitli jsme se v pravěku, v renesanční Itálii, v době baroka, čekalo nás velmi zajímavé setkání s osobnostmi W. A. Mozarta a L. van Beethovena a romantické skladby F. Chopina. Zaujala nás lidová hudba, jazz i rock'n'roll. Tvůrci pořadu představili žákům zmíněná období s citem, humorem i nadsázkou. Jednotlivé přesuny byly vždy doplněny dramatizací, na jejímž základě hádali vybraní žáci z každé třídy názvy hudebních období a získávali pro své třídy body. Všichni soutěžící byli oceněni drobným dárkem a velkým potleskem publika. Na rozloučenou zazněla píseň O Happy Day. Už se opět těšíme na další hudební návštěvu ZUŠ.

7.A - Výchovný ...
7.A - Výchovný koncert 7.A - Výchovný koncert

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ JARMARK 

PROJEKTOVÝ DEN V 7.A

V pátek 20. 3. 2015 jsme se inspirovali v rámci celoškolního projektu "JARNÍ TVOŘENÍ" a s nadšením se společně pustili do práce. Takhle to dopadlo.

 

 

14. 3. 2015 - Děkujeme  Janče Gančarčíkové za vzornou reprezentaci naší školy v "Okresním kole přehlídky dětských recitátorů 2015", které se konalo v Havířově 14. března 2015.

12. 3. 2015 - Srdečně blahopřejeme Péťovi Švestákovi, který získal jedno z ocenění "Nejlepší sportovec roku 2014 města Karviné". Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek večer v MěDK v Karviné. Na pódiu zazářili mladí sportovci, trenéři a talenti karvinského sportu, kde převzali z rukou představeitelů města ocenění za své výsledky v uplynulém roce. Jsme pyšní, Péťo, že patříš mezi oceněné.    

9. 3. 2015 - Blíží se Velikonoce a s nimi celoškolní "Velikonoční jarmark 2015" , který proběhne 31. 3. 2015 na naší škole v prostorách školní jídelny od 15:00 - 18:00 hodin. Hledáme inspirace ke tvoření výrobků, kterými budeme prezentovat naší třídu. Uvítáme pomoc obětavých maminek a babiček, jejichž dobrůtky vždy báječně chutnají. Potěší nás zruční tatínkové, kteří dovedou uplést velikonoční "pomlázku".  

5. 3. 2015 - Společně jsem navštívili knihovnu v RKKÁ - Mizerov a zaposlouchali se do vyprávění o Erbenově "Kytici".

TĚŠÍME SE

Pomalu se blíží JARNÍ PRÁZDNINY (23. 2. - 1. 3. 2015), brzy tak budete mít možnost načerpat energii do dalšího pololetí. Přejme si, abychom se opět všichni sešli zdraví a plní elánu. Společně zvládneme spoustu práce, která nás eště ve 2. pololetí čeká. 

POZOR

Lyžařský výcvik proběhne v termínu 16. - 20. 2. 2015. Přeji lyžák na sněhu a bez úrazu! :-)

GRATULUJEME JANĚ GANČARČÍKOVÉ A PETRU ŠVESTÁKOVI

Jani, gratuluji za vzornou reprezentaci naší třídy v recitační soutěži a držíme palce v dalším kole, i když si budeš muset odskočit z lyžařského výcviku. Tvůj postup je zasloužený!

Petře, děkuji rovněž za účast ve školním kole recitační soutěže.

MILÍ ŽÁCI,

náš spolužák Petr Švesták byl vyhodnocen jako jeden ze sportovců města za rok 2014. Podpořte ho také v internetové anketě Karvinského deníku.

Péťo, gratuluji!

ČTĚTE ČASOPIS MAJÁČEK - mapuje pestrý život naší školy!

Děkuji všem za výpomoc při vánoční výzdobě školy, organizační pomoc v rámci celoškolní pěvecké akce Vánoční zvoneček u zápisů žáčků do 1. tříd.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ VÁNOČNÍ ZVONEČEK - třídu reprezentovala Jana Gančarčíková.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - obdržela celá třída :-)

Beseda na téma "Přátelství, vztahy, láska a sociální sítě..." - žáci 7. ročníků

Beseda na téma "Kyberšikana" - pro rodiče a pedagogy.

 Pravidelně probíhají "barevné dny".

V rámci VKZ, "Každý chce dosáhnout úspěchu" žáci vyráběli své Karty chvály.

V rámci VOB proběhla beseda na téma Šikana a následně jsme podepsali Chartu proti šikaně.

PROJEKT ZLEPŠIT SI TECHNIKU 

zapojili jsme se do kroužku "Kybernetiky a Mladého vývojaře" na ISŠT ve spolupráci s VŠB (T. Hanák, J. Vystavil, P. Švesták, J. Sobol, D. Vlk, R. Weissgärger a P. Zvoníček).

PROJEKT "PŘÍRODNÍ VĚDY PRO KAŽDÉHO A BEZ PŘEKÁŽEK"

účastnili jsme se řady exkurzních pobytů - po loňské návštěvě Technického muzea v Brně, následovaly prohlídky IQ Landie, IQ Parku a Botanické zahrady v Liberci, exkurze do Jaderné elektrárny v Temelíně a do Národního technického muzea v Praze a výjezd do Jeseníků. 

Probíhá projekt "SPOLEČNÁ ŘEŠENÍ PRO LEPŠÍ UČENÍ" - vybraní žáci.

Projekt "Edison" v rámci AIESECU - multikulturní setkání zahraničních stážistů z Rumunska, Ukrajiny, Španělska, Jižní Koreje a Argentiny na naší škole. Děkuji hostitelské rodině Jany Gančarčíkové, která pečovala o jednu ze stážistek. 

Volby do žákovského parlamentu: zástupcem za 7.A zvolen Vojta Slíva.

Celoškolní soutěž "Ahoj z prázdnin": za třídu 7.A - M. Pištěláková, J. Rotter, P. Švesták a J. Sobol.

Okresní kolo v přespolním běhu v Havířově - R. Weissgärber a P. Švesták obdrželi 3. místo.

Spolupracujeme s Knižním klubem mladých čtenářů Albatros.

Aktivně jsme se zapojili do sběru starého papíru, kaštanů a žaludů (děkuji obětavé babičce Natálie Hořčicové). :-)

Žáci 7.A jsou zapojeni v těchto kroužcích:

Redakce TV Polar - N. Hořčicová, J. Gančarčíková, P. Zvoníček a S. Simerská, M. Pištěláková

Technický kroužek - Š. Malinowská

Psaní na PC - Š Malinowská, J. Gančarčíková

Velké poděkování patří všem rodičům za včasné zaslání příspěvků pro Bezva školu