TABLO NAŠÍ TŘÍDY 

 

projekt “Innovation Start – Up”, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0014      

Hodnocení projektu innovation Start-UP, divize „3“

Projekt „Innovation Start-Up“ začal probíhat od září 2014.  Naše škola Karviná – Mizerov na ulici Majakovského se zapojila přesně ve dvou skupinách s označením „Divize 3“ a „Divize 4“, po deseti žácích.

Naše divize byla tvořena převážně žáky devátých ročníků, povětšinu dívek, dva žáci byli z šestého ročníku. Právě v měsíci září došlo k vytvoření skupiny žáků – divize, pracující na inovacích různých produktů či procesů. Byli zvoleni do pozic, pohovory s mentorem. Zajímavé bylo pozorovat děti, jak si funkcí inovátorů, zapisovatelů či funkci vedoucího užívají.

Domnívám se jednotlivá sezení - workshopy přinesly dětem celou řadu zajímavostí, lépe řečeno získaných dovedností pro život, související i s pojmy jako je např. finanční gramotnost, komunikace, teambuilding. Taktéž lze uvést pochopení významu pojmů:

 1. strukturalizace pracovní skupiny - divize,
 2. činnost ve funkcích např. innovátorů,
 3. hodnocení sebe sama a hodnocení nápadů vlastních i druhých,
 4. uskutečnění innovace služeb či procesů,
 5. slovo innovace a jeho smysl,
 6. kreativita při práci atd.

Osobně se domnívám, že to pro studenty určitě nebyla ztráta času, poněvadž kromě vybavení a mnoha dárků ve formě batůžků, flashdisků a triček, nabyli žáci schopností, které mohou aplikovat na střední škole či v budoucím povolání. Pro orientaci uvádím:

 • zkušenosti při práce s kolektivem, notebookem a počítačové programy
 • rozšíření obzoru v sekci ekonomické
 • kreativita, nápady a přemýšlení,
 • předávání a zaznamenávání dokumentace
 • zkušenosti s komunikací s integrovaným žákem
 • rozšíření rozhledu v jednotlivých tématech a procesech innovace
 • přínos celého projektu pro další studium hlavně pro obory obchodního typu
 • seznámení s různými typy brainstormingu,
 • práce s PC a přenosem informací,
 • seznámení s pojmem služba v různých podobách,
 • seznámení s pojmy z ekonomie atd.

Tématem pro žáky nejzajímavějším se stala innovace čokolády, úvodní téma, které bylo zpracováno detailně i s praktickou ukázkou. Čokoláda společně s notebookem a zahrnutými inovacemi byla pro žáky nejpřitažlivějšími.

Při jednotlivých sezeních, žáci nabývali schopností tvořit či inovovat stěžejní části pro zadaná témata, při kterých pracovali formou individuální či skupinkovou či kombinovanou. Ve skupinách či při individuální činnosti dostávali přiměřené úkoly na zpracování. Práce probíhala ve velmi hezkém prostředí školy naší školy - školním klubu s interaktivní tabulí, flipchartem, notebookem a tabletem, jež byly zajímavým zpestřením při úsilí divize.

Osobně si myslím, že bylo zajímavé tento projekt zapojit do běžného školního vyučovacího prostředí a její aplikace jako součást volitelného vyučovacího předmětu ve škole. Byla by to pozoruhodná možná součást inovace našeho školství!

Mgr. Petr Šupol, mentor