Pohádkový život skončil...

 

Šťastné a veselé…

 

 

Přijímací zkoušky

INFORMACE

 

Jak číst film

Film tvoří série za sebou jdoucích okének na filmovém pásu. Jsou zcela nehybná. Teprve nedokonalost našeho oka díky optickému klamu způsobí pohyb… První obrazové sekvence se objevují v 19. století. Objevují se 1. vynálezy založené na práci s optickými klamy, např.: thaumatrope, zootrope, fenakistiskope. Prvními filmovými tvůrci se stali bratří Lumiérové. Díky těmto novým experimentům se začalo rozvíjet nové odvětví – kinematografie. Společně s paní knihovnicí jsme si připomněli éru němého filmu, tzv. grotesky– např. Charlieho Chaplina, Laurela a Hardyho, horory (Hitchcockovy filmy, Otesánek, Kytice, Polednice…), akční filmy, kde se průkopníkem bojových umění na plátně stal nepochybně Bruce Lee a Chuck Norris, nově rodící se éru animovaných filmů v čele se společností Disney, romantické filmy, dokumenty a dnes velmi oblíbené žánry sci-fi a fantasy.
Celá beseda byla prolnuta filmovými ukázkami, zaměřili jsme se také na důležité filmové prvky, jakými jsou např. střih, pohyby kamery, hudba, barevnost aj.

 

Mikuláš

 

 

Brána řemesel otevřená

Ve středu 9. 11. mohli naši deváťáci díky tradičnímu projektu SŠTaS v Karviné okusit netradiční zážitek. V rámci celého dopoledne jsme s průvodci cestovali labyrintem různých povolání. Deváťáci si mohli vyzkoušet, co obnáší profese cukráře, elektrikáře, instalatéra, autoopraváře, svářeče, truhláře, barmana, prodavače… V každé „dílně“ byly pro žáky připraveny soutěžní úkoly. Velké poděkování patří nejen vedení školy, ale také všem učitelům a mistrům svého oboru, kteří se žákům věnovali, připravili si pro ně zajímavé úkoly a zodpovídali jejich všetečné otázky. Pohled „do praxe“ může být jistě nápomocen při rozhodování o dalším budoucím směřování.

 

Burza škol

„A je to tady. Jsme v devítce a čeká nás nelehký úkol. Máme si zvolit střední školu. Jak se ale v takovém moři nabídek zorientovat?“ Tak přesně na tuto otázku mohla pomoci odpovědět Burza škol pořádaná v Obecním domě Družba. Hlavní sál i balkóny překypovaly návštěvníky i zástupci středních škol, kteří se snažili oslovit co největší počet potenciálních uchazečů. Zpočátku byla ve vzduchu cítit nervozita, ale brzy se ukázalo, že hlad po informacích stud převážil. Žáci se vyptávali jednotlivých zástupců na spoustu informací, brali si letáčky a horečnatě mezi sebou diskutovali. Při zpáteční cestě byli plni dojmů, plánovali návštěvy Dnů otevřených dveří vybraných středních škol, podávání přihlášek a samozřejmě skládání přijímacích zkoušek.