Naši RebeLOVÉ

 

 

Mikuláš 

 

Burza škol

„A je to tady. Jsme v devítce a čeká nás nelehký úkol. Máme si zvolit střední školu. Jak se ale v takovém moři nabídek zorientovat?“ Tak přesně na tuto otázku mohla pomoci odpovědět Burza škol pořádaná v Obecním domě Družba. Hlavní sál i balkóny překypovaly návštěvníky i zástupci středních škol, kteří se snažili oslovit co největší počet potenciálních uchazečů. Zpočátku byla ve vzduchu cítit nervozita, ale brzy se ukázalo, že hlad po informacích stud převážil. Žáci se vyptávali jednotlivých zástupců na spoustu informací, brali si letáčky a horečnatě mezi sebou diskutovali. Při zpáteční cestě byli plni dojmů, plánovali návštěvy Dnů otevřených dveří vybraných středních škol, podávání přihlášek a samozřejmě skládání přijímacích zkoušek.