Ve středu 25. 9. se 4. A vydala na dopravní hřiště. Návštěva měla dvě části. Nejdříve si žáci vyslechli teoretickou část v budově magistrátu a poté se přesunuli na samotné hřiště. Tady byli poučeni příslušníky Policie ČR o dopravních předpisech, naučili se základům zdravovědy a především si nově nabyté znalosti vyzkoušeli prakticky při jízdě na kole. V dubnu příštího roku budou skládat zkoušky a ti, kteří je zvládnout, získají průkaz cyklisty.