Než se rozhodnu pro střední školu

Nemůžeš si vybrat školu? Nejspíš Ti chybí informace!

Pokusíme se nalézt odpovědi na otázky, které si klade nejeden žák:

 

 

• Znám své schopnosti a své slabé stránky?

• Jakou školu si mám vybrat?

• Má se vyučit nebo zkusit průmyslovou školu, jít na gymnázium?

• Proč mi učení "neleze do hlavy"?

• Mám skutečný problém, nebo jsem jen líny se učit?

• Co s tím vším mám dělat?

Chceš vědět ještě víc? Nelámej si hlavu sám a neváhej nás kontaktovat!

Školám nabízíme poradenství, informace a podporu v otázkách výběru studia v rámci besedy ve škole. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Beata Krausová, Mgr. Dana Pawlitková

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Nejedlého 591, Karviná-Ráj

tel. číslo: 597 582 370

 

 

Přihlášky na SŠ

V prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání si může uchazeč podat 2 přihlášky. Na přihlášce uvede uchazeč dvě školy v pořadí podle svojí preference. Žáci obdrží kopii přihlášky od výchovné poradkyně, vyplní základní identifikační údaje uchazeče, obě školy v pořadí podle preference žáka, kód oborů a termín přijímacího řízení. Tuto kopii přihlášky odevzdá podepsanou zákonným zástupcem a žákem výchovné poradkyni do 8. 2. 2018. Škola vytiskne na přihlášku informace o uchazeči, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku a doplní název příslušných středních škol a kód oboru a podepsanou ředitelem školy předá uchazeči. Uchazeč odevzdává sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2018. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

Pokud uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2017.

Bližší informace budou sděleny na třídní schůzce a nebo kontaktujte vých. poradkyni.

 

 

Mgr. Pavlína Mojová

Mgr. Pavlína Mojová

Konzultační hodiny: Úterý  7:00 – 8:30 nebo dle domluvy

Kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora při přípravě, zpracovávání a vyhodnocení plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrného opatření
 • evidence přihlášek žáků na střední školy, metodická podpora a spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při péči o žáky mimořádně nadané a talentované
 • spolupráce s třídními učiteli, asistentkami pedagoga a rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)